ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γεωγραφίας και Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή283- Γεωγραφίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα

Το τμήμα
Στη χώρα μας, η γεωλογική έρευνα δια μέσου των αιώνων παρουσίασε έντονη δραστηριότητα αλλά και περιόδους κάμψης, ανάλογα με τις κρατούσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Οι πρώτες εκμεταλλεύσεις αργύρου-μολύβδου και χαλκού του Λαυρίου χάνονται στα βάθη της Ιστορίας. Ο επίσημος κρατικός φορέας της χώρας μας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών [ΙΓΜΕ, πρώην ΙΓΕΥ και ΕΘΙΓΜΕ] ιδρύθηκε μεταπολεμικά και συγκεκριμένα το 1952, ενώ το Γεωλογικό Τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [νυν τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος] το 1970.Οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος εντάχθηκαν [εκτός της Μέσης Εκπαίδευσης] στο επιστημονικό δυναμικό του ΙΓΜΕ, του Αστεροσκοπείου, της ΔΕΗ, μεταλλευτικών, υδρογεωλογικών και τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων, καθώς και φορέων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Κύρια αρμοδιότητα των γεωλόγων ήταν η διενέργεια χαρτογραφήσεων στο ύπαιθρο, σε υπόγεια έργα και σε ορυχεία, η μελέτη σεισμών, οι υδρογεωλογικές έρευνες, η επίβλεψη γεωτρητικών εργασιών και τεχνικών έργων και η μελέτη των διατρηθέντων πετρωμάτων.

Τομείς
Το προσωπικό του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, διδακτικό και ερευνητικό, είναι κατανεμημένο σε 6 Τομείς, σύμφωνα με την επιστημονική ειδικότητα του καθενός.
Oι Τομείς έχουν, σύμφωνα με το νόμο 1268/82 ο οποίος διέπει τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, την κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτητών, τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (εκτός λίγων εξαιρέσεων) ανήκουν και αυτά σε Τομείς και διδάσκονται, κατά κανόνα, από διδάσκοντες του αντίστοιχου Τομέα. Οι αναθέσεις διδασκαλίας στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών γίνονται κάθε χρόνο με αποφάσεις των Τομέων, που επικυρώνονται από το ανώτατο διοικητικό όργανο, τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Προπτυχιακό πρόγραμμα

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρί­νονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδά­σκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο Α, Γ, Ε και Ζ εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο Β, Δ, ΣΤ και Η εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω­περιβάλλοντος γίνεται μέσω των παραδόσεων μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των ασκήσεων υπαίθρου και ολοκληρώ­νεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Αγορά εργασίας
Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος καλύπτοντας και όλα εκείνα τα αντικείμενα των Γεωεπιστημών που σχετίζονται με το Περιβάλλον.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger