ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας υλικών και τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων των υλικών και των τεχνικών επεξεργασίας, με σκοπό την κατανόηση της σχέσης δομής - επεξεργασίας - ιδιοτήτων τελικού προϊόντος και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν - παράγουν, νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.

Προγράμματα Σπουδών
ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στο συνδυασμό της ευρύτερης γνώσης στα βασικά στοιχεία της επιστήμης στα πρώτα εξάμηνα των σπουδών με την εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους τα τελευταία εξάμηνα. Στο πρώτο και δεύτερο έτος όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Από το τρίτο έτος, τα μαθήματα είναι επιλογής και υποχρεωτικά.
Στο Τμήμα αρχικά θα αναπτυχθούν πέντε τομείς:
Τομέας Ι: Πολυμερών Υλικών.
Τομέας II: Μεταλλουργίας.
Τομέας III: Μηχανικής Υλικών.
Τομέας IV: Ηλεκτρικών και άλλων υλικών.
Τομέας V: Κεραμικών.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την υποστήριξη, τον έλεγχο και την έρευνα νέων ή και προηγμένων υλικών και κατασκευών και τις τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας ασφάλειας και καλής χρήσης των υλικών και κατασκευών.
Μπορούν να απασχολούνται σε πλήθος επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα στους τομείς των πολυμερών, των κεραμικών, των γυαλιών, των ηλεκτρονικών, των κολλοειδών (χρώματα, φάρμακα), των μετάλλων και των βιοϋλικών. Ακόμη μπορούν να εκπονούν μελέτες συναφείς με το αντικείμενό τους.Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger