ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών είναι το πρώτο που δημιουργείται στον Ελλαδικό χώρο (παρόμοιο Τμήμα προϋπήρξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) και έχει σαν αποστολή την καλλιέργεια, την προαγωγή, τη διάδοση και τη μελέτη της λογοτεχνίας, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών και της οικονομίας της Τουρκίας.
Το Τμήμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύτερο Τμήμα, το «Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών», το οποίο στην πλήρη λειτουργία του θα περιλαμβάνει, εκτός από τις τουρκικές σπουδές και τρεις άλλους τομείς σπουδών: τις Ιαπωνικές, τις Κινεζικές και τις Ινδικές σπουδές.

Διάρκεια φοίτησης:
8 εξάμηνα.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού καλύπτει μόνο το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών, αφού δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη πρόγραμμα που να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.
Oι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσσερα έτη και οι απόφοιτοι αποκτούν ειδικότητα επιστημονικού γνώστη του πολιτισμού και της πολιτικής και κοινωνικής δομής της Τουρκίας. Παρότι για την εισαγωγή στο Τμήμα δεν προαπαιτείται η γνώση της τουρκικής γλώσσας εντούτοις αυτή διδάσκεται σε όλα τα εξάμηνα σπουδών. Έτσι, οι φοιτητές του Τμήματος θα διδαχθούν σε όλα τα έτη των σπουδών του την τουρκική γλώσσα από κοινού με την παλαιότερη και σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία και την οθωμανική και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Τουρκίας.
Βεβαίως, οι φοιτητές θα διδαχθούν και αντίστοιχα μαθήματα Ελληνικής ιστορίας, λογοτεχνίας και γλώσσας, ώστε να έχουν από Ελληνικής πλευράς την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια για τις σπουδές τους.
Α' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα Ι 4. Γλωσσολογία 5. Εισαγωγή στην τουρκική λογοτεχνία 6. Oθωμανική ιστορία
Β' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ 4. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας 5. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 6. Βυζαντινός και Ισλαμικός Κόσμος
Γ' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ 4. Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ 5. Ιστορία της Νεότερης Τουρκίας 6. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Δ' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα ΙV 4. Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία 5. -Σύγχρονη Τουρκία Ι: Oικονομία και Κοινωνία 6. Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ: Πολιτικοί Θεσμοί
Ε' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα V 4. Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας 5. Ιστορία Τέχνης Ι: Ισλαμική Τέχνη 6. -Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας Ι: ΗΠΑ, Μέση Ανατολή, Ασιατικά Κράτη
ΣΤ' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα VI 4. Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας 5. Λόγια Τουρκική Λογοτεχνία 6. -Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Ζ' Εξάμηνο
1-3. Τουρκική Γλώσσα VII 4. Λαϊκή Τέχνη 5. Oθωμανικά 6. -Ιστορία Τέχνης ΙΙ: Oθωμανική και Σύγχρονη Τέχνη
Η' Εξάμηνο
1-2. Τουρκική Γλώσσα VIII 3. Διπλωματική Εργασία Διδάσκοντες / Μάθημα Αιμιλία Θεμοπούλου / Oθωμανική Ιστορία Βασίλειος Δαφνοπατίδης / -Τουρκική Γλώσσα Ελένη Σελλά / Γλωσσολογία Ηρακλής Μήλλας / -Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία Μαρία Μαυροπούλου / Τουρκική Γλώσσα Σοφία Πρόκου / Τουρκική Γλώσσα
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών αναμένεται στα επόμενα έτη να οργανώσει και μεταπτυχιακές σπουδές που θα οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και θα παρέχει μέσω της ερευνητικής του δραστηριότητας τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία στη Δημόσια Διοίκηση που θα δικαιολογούν τη συνεργασία της χώρας μας με την Τουρκία.

Αγορά Εργασίας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:
Όσον αφορά την απασχόληση των αποφοίτων, αυτοί θα μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή Δημόσιων Oργανισμών (στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.) που ασχολούνται με θέματα της Ελληνοτουρκικών σχέσεων (στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου, της οικονομίας και των εξωτερικών σχέσεων). Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές τουρκικής γλώσσας, ως μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους,στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και ως ειδικοί συνεργάτες σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.ά.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός ΤεχνολόγοςΠερισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger