ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ


Η ΑΣΚΤ ιδρύθηκε το 1837 και αποτελεί αυτοτελές ΑΕΙ, ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σκοπός της είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Διεύθυνση: Πατησίων 42, 10682, Αθήνα τηλ. 210 3816930 Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο. Εισιτήριες δοκιμασίες Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει ως υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι: Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι. Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τη Σχολή, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2 έως 4) σχέδια και ένα ή δύο (1ή 2) χρώματα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από τη Σχολή.
Στην ΑΣΚΤ διδάσκονται οι τομείς της: Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και Θεωρητικών Σπουδών που περιλαμβάνουν Ιστορία της Τέχνης, Διδακτική της Τέχνης, Θεωρία Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Φιλοσοφία και Αισθητική, Ξένες Γλώσσες και Παιδαγωγική και ψυχολογία της Εκπαίδευσης. Παρέχονται και μεταπτυχιακά προγράμματα σε 'Ψηφιακές Μορφές Τέχνης' «Εικαστικές Τέχνες». 1ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Υλικά και Τεχνολογία Υλικών, Ιστορία της Τέχνης, Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ξένη γλώσσα 2ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Υλικά και Τεχνολογία Υλικών, Ιστορία της Τέχνης, Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ξένη γλώσσα 3ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Ιστορία της Τέχνης Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ξένη γλώσσα 4ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Ιστορία της Τέχνης, Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ξένη γλώσσα 5ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική, Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα 6ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική, Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα Γ' έτους (1) Χαρακτική (Ξυλογραφία, Χαλκογραφία ή Λιθογραφία, Μεταξοτυπία), Γλυπτική, Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων, Ψηφιδωτό, Σκηνογραφία, Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες, Πολυμέσα / Υπερμέσα 7ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα, Ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα 8ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Εργαστηριακό Μάθημα (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική), Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα, Ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Δ' έτους Α. Εργαστηριακά μαθήματα Χαρακτική (Ξυλογραφία, Χαλκογραφία ή Λιθογραφία, Μεταξοτυπία), Γλυπτική, Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων, Ψηφιδωτό, Σκηνογραφία, Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες, Πολυμέσα / Υπερμέσα Β. Θεωρητικά μαθήματα Παιδαγωγική, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης I, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης II, Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης Ι, Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger