ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΖΑΝΗ

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη μετάδοση και την ανάπτυξη των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση τους και την επαγγελματική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η συνολική διάρκεια σπουδών του Τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις, εργαστηριακά μαθήματα, σεμινάρια, εισηγήσεις επισκεπτών καθηγητών, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία.
Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα ειδικότητας για την επιλογή των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη η τεχνολογική ανάπτυξη και οι πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο πτυχιούχος του Τμήματος ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορέσει να καλύψει θέσεις εργασίας στον κλάδο των γεωτεχνικών έργων, καθώς επίσης και στον τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μέσω της συμμετοχής σε εργαστηριακά μαθήματα, της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην ένταξή του στην αγορά εργασίας και στην μετέπειτα ενδοεπιχειρησιακή ή διαεπιχειρησιακή εξέλιξή του.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: σε Υπηρεσίες Υπουργείων (Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ.ά.) και σε διάφορους οργανισμούς: ΙΓΜΕ, ΔΕΗ κ.ά. Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΛ και ΤΕΣ), αφού αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002. Στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, της ΔΕΗ κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ως στελέχη σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων.Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger