ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Λάρισα - Πληροφορίες για τη σχολή

284 - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣκοπός Σχολής
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή, με τη διδασκαλία και την έρευνα, της επιστήμης της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που αφορούν το χημισμό των ζωντανών συστημάτων, το μεταβολισμό των συστατικών και τροφών των ζωντανών οργανισμών, το μεταβολισμό της ενέργειας, την ανάλυση των συστατικών των ζωντανών συστημάτων, την τεχνολογία του ανασυνδυαζόμενου DNA ήτοι της ενσωμάτωσης γονιδίων ενός οργανισμού στο γονιδίωμα άλλου οργανισμού.
Η εκπαίδευση τέτοιων επιστημόνων, θα καλύψει ένα κενό στην αγορά εργασίας, θα αποτρέψει την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου επιστημονικού προσωπικού, και θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε οκτώ εξάμηνα, δυο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 17 εβδομάδες (14 εβδομάδες διδασκαλίας + 3 εβδομάδες εξετάσεων). Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται 5 ή 7 μαθήματα.
Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Για την απόκτηση Πτυχίου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη φοίτησης, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 45 μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας πειραματικής διπλωματικής εργασίας και να έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση δίμηνης τουλάχιστον διάρκειας σε κάποιον επαγγελματικό φορέα.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τη μελέτη, την έρευνα, την κατανόηση και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας στους ειδικότερους επιστημονικούς φορείς που προσδιορίζονται ανωτέρω.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας όπως ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, βιομηχανίες- βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων, καθώς και σε κάθε είδους ερευνητικά προγράμματα βιοχημικού - βιοτεχνολογικού περιεχομένου. 

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger