ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Θεολογίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο ευαίσθητο πεδίο της Θεολογίας προετοιμάζουν τους φοιτητές τους τα Τμήματα Θεολογίας με σκοπό να αναδείξουν άξια πρόσωπα, που θα υπηρετήσουν το λειτούργημα του κληρικού θεολόγου, του καθηγητή του μαθήματος των Θρησκευτικών και το έργο του επιστήμονα θεολόγου. Επίσης, οι φοιτητές Θεολογίας προετοιμάζονται για το έργο του ιεροκήρυκα, του κατηχητή, του επιμελητή χριστιανικών αρχαιοτήτων, του επιμελητή ανηλίκων, του γραμματέα Ι. Μητροπόλεων και για διευθυντικές και άλλες θέσεις σε φιλανθρωπικά ή ιδρύματα πρόνοιας.Επίσης σκοπός της σχολής είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας,την καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας και τη δημιοργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΟΜΕΙΣ: Από το 1983 (Υπ. Απ. Β1/76) συστάθηκαν και λειτουργούν στο Τμήμα Θεολογίας οι παρακάτω τομείς: 1. Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Θρησκειολογίας και της Κλασικής γλώσσας (Αρχαία Ελληνικά, Εβραϊκά κ.τ.λ.). 2. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδας, της Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών, της Εκκλησιαστικής Γραμματείας και της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας. 3. Τομέας Δογματικής Θεολογίας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δογματικής, της Συμβολικής, της Ιστορίας Δογμάτων, της Οικουμενικής Κίνησης και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας. 4. Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής, της Λειτουργικής, της Εκκλησιαστικής Μουσικής, της Κατηχητικής, των Παιδαγωγικών, του Κανονικού Δικαίου και της Εισαγωγής στη Θεολογία. 5. Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηθικής, της Γενικής Κοινωνιολογίας, της Εισαγωγής στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας, της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού και της Ποιμαντικής. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Παν/μιο Αθήνας 1. Ερμηνευτικής Θεολογίας 2. Ιστορικής Θεολογίας 3. Πατερικών Σπουδών - Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής 4. Συστηματική Θεολογία Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1. Κλάδος Ερμηνευτικής Θεολογίας 2. Κλάδος Ιατρικής Θεολογίας 3. Κλάδος Συστηματικής Θεολογίας 4. Κλάδος Πρακτικής Θεολογίας 5. Διατομεακός κλάδος με ειδίκευση "Οικουμενική Θεολογία"

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι πτυχιούχοι Θεολόγοι μπορούν να υπηρετήσουν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ως ιερωμένοι, ή να απασχοληθούν ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες της εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως καθηγητές Θεολόγοι. Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας μπορούν να ζητήσουν εργασία σε εκδοτικούς οίκους & βιβλιοπωλεία (εκκλησιαστικών κυρίως εκδόσεων), στην αρχαιολογική υπηρεσία (σε εφορίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Επίσης, να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί). ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger