ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας είναι πανεπιστημιακό Τμήμα τετραετούς φοιτήσεως. Καταρτίζει τους φοιτητές του στην επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην εποχή μας και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η Οικιακή Οικονομία ασχολείται με θέματα και προβλήματα που αφορούν την κατοικία, τη διατροφή και τα καταναλωτικά πρότυπα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη της τρίτης ηλικίας κ.λπ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα.
Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Για τη λήψη πτυχίου, απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής μελέτης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας από το 2000/2001 παρέχει το πρόγραμμα ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' με κατευθύνσεις:Τοπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Αγωγή Καταναλωτή.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στη ΔΗΜΟΣΙΑ και ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης και στα Ι.Ε.Κ. ως καθηγητές του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.
Σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, σε προγράμματα κοινοτικής ανάπτυξης, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου κ.ά., ως επιστημονικά στελέχη.
Σε ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ενώσεις καταναλωτών, παραγωγικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για διορισμό στην εκπαίδευση βλέπε στο μαθηματικό τμήμα.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger