ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το Τμήμα Επιστήμης και Tεχνολογίας Υλικών στοχεύει να είναι σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, τόσο διεθνώς όσο και για την Ελλάδα, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και, συνεπώς, της οικονομίας.
Επίσης το Τμήμα θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας σε ένα τομέα με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε μεσο- και μακρο-πρόθεσμη βάση.
 
Tο γνωστικό πεδίο διαιρείται σε υποπεριοχές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υλικών και με τις πλέον βασικές να είναι: Πολυμερή, Κεραμικά και Γυαλιά, Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά, Σύνθετα Υλικά, Κολλοειδή Συστήματα, Βιοϋλικά.
Το νέο Τμήμα θα είναι σημαντικό κέντρο ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και συνεπώς της οικονομίας. Επίσης, ένα τέτοιο Τμήμα, θα αναποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας σε ένα τομέα με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε μεσο- και μακρο-πρόθεσμη βάση.
Η ύπαρξη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πολύ καλά οργανωμένων, και με προσωπικό διεθνούς κύρους, Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας και Ιατρικής αποτελεί επίσης εχέγγυο για τη σωστή οργάνωση σε διεπιστημονική βάση του νέου Τμήματος, καθώς επίσης και για την λειτουργία του Τμήματος στο ξεκίνημά του. Επιπλέον υπάρχοντα εργαστήρια στο Τμήμα Φυσικής αλλά και στα παρακείμενα Εργαστήρια του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (μικροηλεκτρονικής, πολυμερών, ημιαγωγών, υπεραγωγών, επιφανειών, βιοχημείας, βιο-υλικών, ιατρικών εφαρμογών, εφαρμογών laser για επεξεργασία υλικών), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρχική εκπαίδευση των φοιτητών. Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του, το Τμήμα θα φιλοξενείται στα υπάρχοντα κτήρια της Σχολής Θετικών Επιστημών.
 
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα έχει επίσης σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση ενός νέου και δυναμικού Περιφερειακού Πανεπιστημίου που εκτός των άλλων θα βοηθήσει στο να γίνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης ένα Κέντρο Εκπαίδευσης όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη τη Νοτιανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
Το νέο Τμήμα θα είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό και πρωτοποριακό Τμήμα, αντάξιο και ταυτόχρονα συμπληρωματικό των υπαρχόντων Τμημάτων της Σχολής και του Πανεπιστημίου. Πέραν της υποστήριξης των άλλων Τμημάτων προς το νέο Τμήμα κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του, η δημιουργία και ανάπτυξη του νέου Τμήματος θα συνεισφέρει στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα, μέσω νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που θα προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές, αλλά και μέσω διατμηματικών συνεργασιών στο επίπεδο κοινών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Επίσης, φοιτητές άλλων Τμημάτων θα μπορούν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο νέο Τμήμα.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι διεθνώς ένας τομέας αιχμής. Οι συνεχείς ερευνητικές δραστηριότητες διεθνώς εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων υλικών μέσω της κατανόησης της σχέσης σύσταση-δομή-επεξεργασία-ιδιότητες. Είναι συνεπώς απολύτως κατανοητό ότι το νέο Τμήμα θα αναπτύξει άμεσα μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα οδηγεί τόσο στην απόκτηση μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) όσο και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (Ph.D).
Η ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών, θα βασισθεί στη μακρά εμπειρία οργανωμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των υπάρχοντων Τμημάτων της Σχολής, αλλά και στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτούργησαν πρόσφατα στη Σχολή, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Μάλιστα, συγγενή με το αντικείμενο του νέου Τμήματος είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα "Μικροηλεκτρονική-Οπτοηλεκτρονική" που λειτούργησε στα πλαίσια του Τμήματος Φυσικής και "Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία" στα πλαίσια του Τμήματος Χημείας.
Σημειώνεται ότι διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες του πεδίου συμμετέχουν και σε συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ όπως το "Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της" του Πανεπιστημίου Αθηνών, "Φυσική Υλικών" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών" του Πανεπιστημίου Πατρών και το "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών" του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Tο πρόγραμμα βασικών σπουδών του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Τ.Ε.Τ.Υ.) αποτελείται από τα μαθήματα κορμού που είναι υποχρεωτικά, Y, από μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά, EY, (όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από ομάδα μαθημάτων) και από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, E. Mε το τέλος του γ' εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να εργασθούν για ορισμένη περίοδο και σε άλλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρακτική τους εξάσκηση και εξειδίκευσή τους σε θέματα υλικών και τεχνολογικών εφαρμογών τους.
 
Α Εξάμηνο
Γενική Φυσική Γενικά Μαθηματικά Ι Γενική Χημεία Υλικά Ι: Παρόν και Μέλλον Ξένη Γλώσσα Εργαστήριο Κατασκευών & Μηχανολογ. Σχεδίου
 
Β Εξάμηνο
Γενική Φυσική II Γενικά Μαθηματικά ΙI Εφαρμ. Μαθηματικά Η/Υ 1 Ξένη Γλώσσα Οργανική Χημεία Εργαστήριο Χημείας
 
Γ Εξάμηνο
  Σύγχρονη Φυσική I Διαφορ. Εξισώσεις Ι Η/Υ ΙΙ Ξένη Γλώσσα Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία ΥλικαΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή - Βιοϋλικά Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική- Θερμότητα
 
Δ Εξάμηνο
Διαφορ. Εξισώσεις ΙΙ Κλασσική και Στατιστική Θερμοδυναμική Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά Οπτοηλεκτρονικά -Μαγνητικά Υλικά Ξένη Γλώσσα Εργ. Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός-Οπτική
 
Ε Εξάμηνο
Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών
 
ΣΤ Εξάμηνο
Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών Φυσικοχημεία Επιφανειών Υλικών Ρευστοδυναμική
 
Ζ Εξάμηνο
Εργ. Χαρακτηρισμού Υλικών Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά
 
Η Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία Ιδιότητες και Επιλογή Υλικών + Project Σύνθεση Πολυμερών Δυναμική Πολυμερών Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών Επιφάνειες-Διεπιφάνειες Πολυμερών και Λεπτά Υμένια Πολυμερικά Μείγματα και Συμπολυμερή Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες Ι Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες ΙΙ Μικροδομή και Επεξεργασία Κεραμικών και Υλικών Φυσικοχημεία Κολλοειδών Συστημάτων Χαρακτηρισμός και Μελέτη Διασπορών Ροή και Σταθερότητα Κολλοειδών Διασπορών Εισαγωγή στην Μικρο-ηλεκτρονική Επιστήμη Υλικών Μικροηλεκτρονικής Τεχνολογία Επεξεργασίας Ημιαγωγών Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά Υλικά Κυτταρική Βιολογία Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική Μηχανική Ιστών Εφαρμογές Μηχανικής Ιστών Κρυσταλλογραφική Ανάλυση Βιολογικών Μακρομορίων Πρωτεϊνική Μηχανική και Εφαρμογές Η/Υ στην Βιοτεχνολογία.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την υποστήριξη, τον έλεγχο και την έρευνα νέων ή και προηγμένων υλικών και κατασκευών και τις τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας ασφάλειας και καλής χρήσης των υλικών και κατασκευών. Μπορούν να απασχολούνται σε πλήθος επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα στους τομείς των πολυμερών, των κεραμικών, των γυαλιών, των ηλεκτρονικών, των κολλοειδών (χρώματα, φάρμακα), των μετάλλων και των βιοϋλικών. Ακόμη μπορούν να εκπονούν μελέτες συναφείς με το αντικείμενό τους.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger