ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιάς - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύει τους φοιτητές του στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη, καταρτίζοντας στελέχη που θα μπορέσουν να εργαστούν με επιτυχία στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Επίσης, να προαγάγει τις επιστήμες της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής και να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας σε μεθόδους, προγράμματα και θεωρητικά μοντέλα (στατιστικά και ασφαλιστικά) για την υποστήριξη πάσης φύσεως δραστηριότητας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
H φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα (4 χρόνια). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,πέρα από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και τα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος,περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από την περιοχή της Στατιστικής/θεωρητικής και Εφαρμοσμένης/και την περιοχή της Ασφαλιστικής Επιστήμης και των εφαρμογών της.
Στους φοιτητές ιδιαίτερα στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα, δίνεται η δυνατότητα να αποκτούν ειδίκευση είτε σε θέματα Στατιστικής,είτε σε θέματα Ασφαλιστικής Επιστήμης και στις δύο περιπτώσεις να συνδυάζουν τις γνώσεις τους με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα Πληροφορικής.Στην διάθεση των φοιτητών υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός Πληροφορικής που συνεχώς εκσυγχρονίζεται και βοηθά αποτελεσματικά στην πρακτική εξάσκησή τους.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν, όπου και οι απόφοιτοι του τμήματος στατιστικής του Ο.Π.Α. (βλέπε μαθηματικό τμήμα).
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυξάνεται η ζήτηση των ειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα στατιστικού σχεδιασμού, ανάλυσης και επεξεργασίας, καθώς διευρύνεται ο κύκλος των εταιρειών που ασχολούνται με στατιστικές έρευνες, τις οποίες ζητούν όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι (εταιρείες, υπηρεσίες του Δημοσίου, πολιτικοί οργανισμοί κ.λπ.). Επίσης, αρκετά καλές διαγράφονται και οι προοπτικές για τους ειδικούς στην Ασφαλιστική Επιστήμη.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Στατιστικολόγος - Αναλογιστής
Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger