ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/5/15

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΟΔΟΣ

Τα Τμήματα Νηπιαγωγών έχουν ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φιλοδοξία του Τμήματος είναι η προετοιμασία εκπαιδευτικών ικανών να θέσουν τα θεμέλια μιας ομαλής και ενεργητικής γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, με μύηση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, με στάσεις και αξίες απέναντι στη σύγχρονη πολύ-πολιτισμική και πολυγλωσσική πραγματικότητα που διαγράφεται γύρω του. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα αναπτύσσει και εφαρμόζει σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, αξιοποιώντας με συμπληρωματικό τρόπο ποικίλα παιδαγωγικά μέσα (περιλαμβάνοντας παραδοσιακές και νέες τεχνολογίες). Παράλληλα, αναπτύσσει μεθόδους και μέσα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικές ομάδες, αλλά και εξειδικεύεται στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Για το 7ο και 8ο εξάμηνο προβλέπεται δίμηνη άσκηση σε νηπιαγωγεία, μουσεία και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα του τμήματος χωρίζονται σε πέντε τομείς σπουδών:
Α. Παιδαγωγικές Σπουδές και Γενική Διδακτική
Β. Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή
Γ. Λογοτεχνία και Γλώσσα
Δ. Κοινωνικές Επιστήμες και Πολιτισμός
Ε. Διδακτική θετικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες.
 
Α. Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, Ιστορίας της Εκπαίδευσης, θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία της Παιδείας, θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Προσχολική Παιδαγωγική, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Γενική Διδακτική, Συγκριτική παιδαγωγική, Διδακτική Επικοινωνία: Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων, Σχολείο και Οικογένεια: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, παιδαγωγικές Αλληλεπιδράσεις και Συγκρότηση Γνώσεων. Μαθήματα Επιλογής Φιλοσοφία της Παιδείας μέσα από τα Κείμενα, Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας, Παρουσίαση Παιδαγωγικών Θεμάτων, Γενική Παιδαγωγική, Φιλοσοφία των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία, Κανονισμικότητα και Πρότυπα στην Αγωγή, Θεωρίες Παιδείας, Μαθησιακή Ετοιμότητα και Σχολική Επιτυχία, Διδακτικός Σχεδιασμός, Θεωρίες του Παιδικού Παιχνιδιού, Θεωρίες Διδασκαλίας των Μέσων.
 
Β. Τομέας Σπουδών Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Δημιουργική Μάθηση, Μαθησιακές Δυσκολίες, θεωρίες Προσωπικότητας: Ψυχοδυναμικές και Νεότερες Προσεγγίσεις. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Εξελικτική Ψυχολογία II, Αναπτυξιακές Αποκλίσεις: Νοητική Ανεπάρκεια και Ψυχοπαθολογία κατά την παιδική Ηλικία, Ψυχολογική Αξιολόγηση: Μέτρηση της Νοημοσύνης και της Προσωπικότητας, Γνωστική Ψυχολογία, Τεχνικές Δημιουργικότητας, Ψυχολογική Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος. Μαθήματα Επιλογής Ψυχολογία της Υγείας, Νευροφυσιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία Ατομικών ΔΙαφορών, Ψυχολογία και Επικοινωνία: Μη Λεκτική Συμπεριφορά.
 
Γ. Τομέας Σπουδών Λογοτεχνίας και Γλώσσας
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νεότερη και Σύγχρονη Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία, θεατρικό Παιχνίδι, Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση: θεωρία και Σχολική Πράξη. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία - Ερμηνεία και Μέθοδοι Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων, Παιδικό Βιβλίο: Κείμενο και Αντικείμενο, Το Παιδικό Βιβλίο ως Σημείο Συνάντησης Παιδιών - Ενηλίκων, Ιλιάδα - Οδύσσεια: Μεταφράσεις - Διασκευές - Εικονογραφήσεις, Οι Μεταφράσεις του Λογοτεχνικού Κειμένου
για Παιδιά, Ο Αυτοσχεδιασμός ως Παιδαγωγική Πράξη, Λογοτεχνία και Σχολείο: Σημειώσεις για μια Διδακτική της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας, θεωρία Λογοτεχνίας (Ενηλίκων), θεωρία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Μαθήματα Επιλογής Πρόσληψη Ιστοριών από Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας, Η Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος, Λογοτεχνία και Γυναίκα, Αφήγηση στο Σχολείο, Το Παιδικό Βιβλίο ως Παιδαγωγικό Υλικό, Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό: Σχέση Αντίθεσης ή Εναρμόνισης. Σύνταξη Επιστημονικής Εργασίας, Λογοτεχνική Πρόσληψη και Εκπαίδευση, θεατρική Αγωγή, Η Παιδαγωγική Οπτική του Μύθου, Τα Δρώμενα των Ελλήνων.
 
Δ. Τομέας Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κοινωνικοποίηση του Παιδιού, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Αποκλίνουσα Συμπεριφορά, Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Πολιτισμικά, θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση, Πολιτική θεωρία και Εκπαίδευση. Μαθήματα Επιλογής Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων, Κοινωνικές Διαστάσεις της Αξιολόγησης του Σχολείου, Πολιτική Παιδεία και Σχολείο: Το Παράδειγμα των Μειονοτήτων, Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός, Περιβάλλον και Κοινωνία.
 
Ε. Τομέας Σπουδών Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτική Μαθημάτων, Μαθηματικά στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Βασικές Έννοιες Μαθηματικών, Μοντέλα Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών Πολυμέσων, Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων, Συγκρότηση Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στις Φυσικές Επιστήμες. Μαθήματα Επιλογής Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, θεωρίες Επίλυσης Προβλημάτων, Διδακτικές Δραστηριότητες με Γεωμετρικές Έννοιες, Επικοινωνία στη Μαθηματική Εκπαίδευση, Ιστορία Μαθηματικών, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ, Εκπαίδευση και Μ.Μ.Ε., Ευέλικτη και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θετικών Επιστημών, Διδακτικά Μοντέλα Φυσικών Επιστημών, Ιστορία -Επιστημολογία Φυσικών Επιστημών, Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δραστηριότητες Μύησης στις Φυσικές Επιστήμες, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτύου, Σχεδιασμός και ΑΝάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των ΝΤ, Ειδικές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των ΝΤ στις θετικές Επιστήμες, Χρήση Βασικών Εφαρμογών των Η/Υ Ι, Χρήση Βασικών Εφαρμογών των Η/Υ II.
 
Σημείωση: Για την απόκτηση του πτυχίου είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας και η φοίτηση σε μαθήματα 150 διδακτικών μονάδων, στους πέντε κύκλους σπουδών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το πότε οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν ένα οποιοδήποτε μάθημα, αλλά συστήνεται στην αρχή η σπουδή των υποχρεωτικών μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στα μαθήματα, οι φοιτητές ενημερώνονται προσωπικά από τους διδάσκοντες
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Παν/μιο Αθήνας 1. Συγκριτική Εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Παν/μιο Πάτρας 1. Διδακτικές Μεθοδολογίες και Εκπαιδευτική Ψυχολογία 2. Εκπαιδευτική Θεωρία και Πρακτική
Παν/μιο Κρήτης 1. Ψυχολογίακαι Αγωγή Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου 2. Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία Νηπιαγωγείου 3. Κοινωνιολογική και Ανθρωπιστική Διάσταση της εκπαίδευσης.
Παν/μιο Αιγαίου 1. Παιδικό Βιβλίο 2. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο. Οι Νηπιαγωγοί με εφόδιο το πτυχίο τους μπορούν να εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα, φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού, σε τμήματα προσχολικής ηλικίας των Κέντρων Νεότητας, σε νοσοκομεία παίδων, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το παιδί αυτής της ηλικία.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβληματική είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους Νηπιαγωγούς και οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες. Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επέκταση και ενίσχυση της προσχολικής αγωγής τόσο από το κράτος όσο και από μη κρατικούς φορείς. Επομένως, το μέλλον για τους Νηπιαγωγούς διαγράφεται ενθαρρυντικό.Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger