ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ


Τα Τμήματα Νηπιαγωγών έχουν ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ.
Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Για το 7ο και 8ο εξάμηνο προβλέπεται δίμηνη άσκηση σε νηπιαγωγεία, μουσεία και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ1 ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ I ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ II ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ II ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ III ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ II ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ IV
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 1-6 ΜΟΥΣΙΚΗ 1-6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Συγκριτική Εκπαίδευση
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Παν/μιο Πάτρας
1. Διδακτικές Μεθοδολογίες και Εκπαιδευτική Ψυχολογία
2. Εκπαιδευτική Θεωρία και Πρακτική
Παν/μιο Κρήτης
1. Ψυχολογίακαι Αγωγή Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου
2. Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία Νηπιαγωγείου
3. Κοινωνιολογική και Ανθρωπιστική Διάσταση της εκπαίδευσης.
Παν/μιο Αιγαίου
1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό


Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο. Οι Νηπιαγωγοί με εφόδιο το πτυχίο τους μπορούν να εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα, φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού, σε τμήματα προσχολικής ηλικίας των Κέντρων Νεότητας, σε νοσοκομεία παίδων, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το παιδί αυτής της ηλικία.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβληματική είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους Νηπιαγωγού. Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επέκταση και ενίσχυση της προσχολικής αγωγής τόσο από το κράτος όσο και από μη κρατικούς φορείς. Επομένως, το μέλλον για τους Νηπιαγωγούς διαγράφεται ενθαρρυντικό.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger