ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αγρίνιο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΓΡΙΝΙΟ

Η συστηματική μελέτη, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα με σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση διάθεση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση - διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων. Πρωταρχική αποστολή του Τμήματος είναι να εξασφαλίζει Σπουδές σε όλους τους τομείς της Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης, που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και των φυσικών πόρων.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις Σπουδές του και παίρνει Πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματα (συνολικά 56) και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (217). Σύμφωνα με το Ιδρυτικό ΠΑ για τη λήψη του Πτυχίου απαιτείται διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον 10 εξαμήνων. Το Τμήμα έχει επίσης τη δυνατότητα να αναπτύξει Μεταπτυχιακές Σπουδές και να απονέμει τίτλους μέχρι και διδακτορικού Διπλώματος.
Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να έχουν επαγγελματική απασχόληση σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, να δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, να στελεχώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς ή Υπηρεσίες, να στηρίζουν συνεταιριστικές δράσεις, να κατευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε αντίστοιχους τομείς ή σε τομείς αγροτικής πολιτικής και σχεδιασμού, ανάπτυξης νέων δικτύων διανομής κλπ. Σημειώνεται ότι έγιναν ήδη οι δέουσες ενέργειες για την κατοχύρωση του δικαιώματος εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει στην ουσία δυνατότητες εκπαίδευσης στην αγροτική οικονομία, που είναι κλάδος των Αγροτικών ή Γεωπονικών Επιστημών. Η αγροτική όμως δραστηριότητα του ανθρώπου και η πολυδιάστατη κοινωνικο-οικονομική σημασία της για την ανθρώπινη επιβίωση έγινε αντικείμενο συστηματικής μελέτης πολλών επιστημονικών κλάδων τόσο των Φυσικών και θετικών Επιστημών (της Χημείας, της Φυσικής, της Βιολογίας κλπ), όσο και των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, των Οικονομικών, της Λογιστικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Αγροτικής Πολιτικής, της Οικολογίας και Περιβάλλοντος κλπ.).
 
Ειδικότερα:
 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Στο Υπουργείο Υγείας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Διευθύνσεις Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο ΥΠΕΧΩΔΕ κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.ά.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger