ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη γλώσσα που το κάθε Τμήμα διδάσκει και κατ' επέκταση με τη φιλολογία και τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τη διδάξουν ή να ασχοληθούν με τη μετάφραση προφορικών και γραπτών δημιουργιών της.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιταλική Γλώσσα Ι, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Γλωσσολογίας, Ιταλικός Πολιτισμός Ι: από τις απαρχές μέχρι την Αναγέννηση, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλίας Ι, Εισαγωγή στην Πεζογραφία (Διήγημα και Μυθιστόρημα), Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία Ι. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ισπανική Γλώσσα: Α' Επίπεδο.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιταλική Γλώσσα II, Εισαγωγή στην Ποίηση, Φωνητική & Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλίας II, Ιταλικός Πολιτισμός II: από το Μπαρόκ μέχρι σήμερα, Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία II. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ισπανική Γλώσσα: Β' Επίπεδο.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στη Μορφολογία & Σύνταξη της Ιταλικής Γλώσσας, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι, Εισαγωγή στο θέατρο, Ιταλική Λογοτεχνία της Αναγέννησης (Lorenzo di Medici, Poliziano, Castiglione, Machiavelli, Anosto, Tasso), Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία, Ελληνικό Υποχρεωτικό: Παιδαγωγικά. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Αραβικός Πολιτισμός Ι.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας II, Ιταλική Ποίηση, Μεσαιωνική Λατινική-Ιταλική Λογοτεχνία, Ιστορία της Ιταλικής Γλώσσας, Βιβλιογραφία & Μέθοδοι Έρευνας, Γενική Διδακτική. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Αραβικός Πολιτισμός II
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Παν/μιο Αθήνας
1. Μετάφραη - Μεταφρασεολογία
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρία της Λογοτεχνίας 2. Ιστορία της Λογοτεχνίας 3. Θεατρολογία και Συγκριτική Γραμματολογία
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 3. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2013 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο. Επίσης μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους, σε υπηρεσίες υπουργείων, επιχειρήσεις, ως εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι σε διπλωματικές αποστολές, ως ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger