ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα καταρτίζει επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και την εκμετάλλευση ενεργειακών πρώτων υλών. Οι Μεταλλειολόγοι εφαρμόζουν (χρησιμοποιούν) τις γνώσεις τους σε μεταλλευτικές και εξορυκτικές μονάδες (ορυχεία, μεταλλεία, κ.ά.), σε βιομηχανίες αξιοποίησης πρώτων υλών, σε μεταλλουργίες, σε μεταλλοτεχνικές επιχειρήσεις κ.ά.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις: Μεταλλειολόγου Μηχανικού. Μεταλλουργού Μηχανικού. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές συμμετέχουν στη διενέργεια Ασκήσεων.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο δίπλωμα. Οι Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργών αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ, αφού πρώτα δώσουν εξετάσεις. Μέχρι το 2000 ήταν εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ 2.002 Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί.
Οι Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργών μπορούν να αναζητήσουν απασχόληση:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
α) Σε Υπηρεσίες Υπουργείων, εταιρείες και ιδρύματα
β) Ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποφοιτήσουν από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Τεχνικές εταιρείες μελετών και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων, σε λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία, μεταλλουργίες, μεταλλοτεχνίες κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών ιδρύοντας δικό του τεχνικό γραφείο ή να συστήσει εργοληπτική εταιρεία. Για την ανάληψη μελετών του Δημοσίου είναι απαραίτητο το Μελετητικό Πτυχίο (τέσσερα χρόνια μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) και για εργολαβίες Δημοσίων Έργων στον τομέα του χρειάζεται εργοληπτικό πτυχίο (τρία χρόνια αφότου λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Κατά την τρέχουσα περίοδο με το κλείσιμο ή την προβληματική λειτουργία μεγάλων μονάδων επεξεργασίας ορυκτών έχει επηρεαστεί αρνητικά ο κλάδος. Η αγορά εργασίας γενικά είναι περιορισμένη και πολλοί Μεταλλειολόγοι ετεροαπασχολούνται, υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι. (Ανεργία 5,7%)Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger