ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Κοινωνιολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός των Τμημάτων Κοινωνιολογίας είναι η μετάδοση στους φοιτητές γνώσεων από όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών και η εξοικείωσή τους με τις μεθόδους και τεχνικές των κοινωνιολογικών ερευνών, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα.
Οι κοινωνιολόγοι, με όπλο την επιστημονική τους κατάρτιση, μπορούν και οφείλουν να συνδυάζουν την υπεύθυνη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων, προβλημάτων και αδιεξόδων με τη δημιουργία και αποδοτική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Το Τμήμα της Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στοχεύει στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς στις ατομικές και συλλογικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος. Προς τούτο καλλιεργεί τη μελέτη των θεωρητικών επεξεργασιών που πραγματεύονται την κοινωνική ύπαρξη του ανθρώπου, των θεωριών που επεξεργάζονται τις κοινωνικές διαδικασίες και επιχειρούν την κατανόηση της ιστορικής ποικιλίας της κοινωνικής μορφολογίας, της ποικιλίας των πολιτισμικών πρακτικών, των μορφών συνείδησης, σκέψης και ιδεολογίας. Καλλιεργεί επίσης τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων.
Το Τμήμα της Κοινωνιολογίας στοχεύει επίσης στη διάγνωση του χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, στην ανάδειξη της ιστορικής της ιδιαιτερότητας και την επισήμανση των προβλημάτων της.
Το Τμήμα της Κοινωνιολογίας σκοπεύει στην εκπαίδευση κοινωνιολόγων, επιστημόνων πληροφορημένων και ικανών να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα, που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.
Επιδιώκει να εκπαιδεύσει, αλλά και να προωθήσει τη διερεύνηση των επιμέρους πλευρών της κοινωνικής ζωής και των προβλημάτων που δημιουργεί η κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Αρχές Κοινωνιολογίας Ι και II Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Στατιστική Ι, II και III Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Φιλοσοφία - Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής Θεωρία Κοινωνικής Στρωμάτωσης Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Η Γένεση της Νεοελληνικής Κοινωνίας Ι: Δομές και Λειτουργίες 14ος- 18ος αι. Η Γένεση της Νεοελληνικής Κοινωνίας II: Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αι. Κοινωνική Θεωρία Ι, II και III Κοινωνική Ανθρωπολογία Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αι. Ι και II Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι και II Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας Ι και II Εισαγωγή στην Ψυχολογία και στην Κοινωνική Ψυχολογία Βιομηχανική Κοινωνιολογία Ι και II Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας - Βιομηχανικές Σχέσεις Ιστορία Εγκληματολογικών θεωριών Εγκληματολογική θεωρία Ι II και III Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι και II Η Ποσοτική Προσέγγιση και Η Ποιοτική Προσέγγιση Κοινωνική Πολιτική Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ι και II Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία του Διαφωτισμού- θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής Κοινωνιολογία της θρησκείας Ι και II θεωρητικά Ρεύματα και Συγγραφείς Κράτος και Εκκλησία στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος Ι και II Εισαγωγή στην Επιστημολογία Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους. Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Όψεις Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης Θέματα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του Π.Δ. και των θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης Ι και II Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης Η Σύγχρονη Πόλη: Οικονομικές, Κοινωνικές Και Πολιτιστικές Πρακτικές Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι και II Τοπική Οικονομική Ιστορία: Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων Οργανωμένο Έγκλημα Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας Θεωρία της Επικοινωνίας Εγκληματικότητα Ανηλίκων Κριτική της Πρακτικής του Κοινωνικού Ελέγχου Του Εγκλήματος Ι και II Ανάκριση και Ποινική Δίκη - Η Μεταχείριση του Εγκληματία Ελληνική Κοινωνία και Φιλοσοφία μέχρι τον 15ο αι. Συγκριτική Εγκληματολογία Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Και Σκέψη του Οσμανοκρατούμενου Ελληνισμού Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων II: Σύγχρονα Ρεύματα Ιστορία Επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων με Η/Υ Ειδικά θέματα Ιστορίας Ι και II Εγκληματολογικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εμπειρική Εγκληματολογία Ι και II Νεότερη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδος Πρόληψη του Εγκλήματος Παγκοσμιοποίηση: Οικονομία και Πολιτισμός Στρατός και Πολιτική στην Ελλάδα, Τουρκία και τα Βαλκάνια Οικονομική Σκέψη και Κοινωνική Κριτική Λαϊκά Κινήματα και Εξεγέρσεις στον Οσμανικό Χώρο 15ος-19ος αι. Ιστορία Οικονομικών θεωριών Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Το Φαινόμενο της Γραφειοκρατίας Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής θεωρίας Φιλοσοφία της Ιστορίας Ι και II Μορφές Εγκληματικότητας Ι και II Πληροφορική και Έγκλημα. Το Οικονομικό Έγκλημα Κοινωνία και θεσμοί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια Κοινωνιολογία της Αναγέννησης Διδακτική της Κοινωνιολογίας -Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών Μορφές Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς: 1 Χρήση Ναρκωτικών, Ομοφυλοφιλία Παγκοσμιοποίηση και Τρίτος Κόσμος Αντεγκληματική Πολιτική Επίσημος Κοινωνικός Ελεγχος Ανηλίκων Πόλη και Εκβιομηχάνιση Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Ελληνισμός της «καθ3εημάς» Ανατολής: Κοινωνική και Πολιτική Συγκρότηση Του Ελληνισμού των Βαλκανίων της Μ. Ασίας και του Πόντου Βιομηχανική και Μεταβιομηχανική Κοινωνία Συγκριτική Ανάλυση: Δομές και Μετασχηματισμός Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής Το Ελληνικό Συνεταιριστικό και Συνδικαλιστικό Κίνημα Εγκληματολογικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εφαρμοσμένη Αντεγκληματική Πολιτική Κοινωνιολογία και Ιστορία των Κρίσεων Οικονομολόγοι και Οικονομική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Θρησκεία και Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών Κοινωνιολογία του Ελληνισμού της Διασποράς Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης και Ρεμπέτικο Τραγούδι Πρακτική άσκηση Σεμινάρια: Η Κοινωνική Ανομία και οι Επιπτώσεις της Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας Εφαρμοσμένη Κοινωνική θεωρία Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Εγκλήματος και Εγκληματολογία Σεμινάριο Εγκληματολογίας: Έγκλημα και Λογοτεχνία Απασχόληση, Φύλο και Ανισότητα Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος Ειδικά θέματα Ποιοτικής Έρευνας-Έρευνα Πεδίου Θεωρίες Εθνικισμού Προνομιακή Αντίληψη της Ιστορίας και Παραδοσιακή Επανάσταση Κοινωνικές Αναπαραστάσεις της Φυλακής. Λογοτεχνία της Φυλακής Πόλη και Εγκληματικότητα- Φόβος του Εγκλήματος Οι σύγχρονες Επιβιώσεις της Έννοιας της Επικινδυνότητας και οι Συνέπειές τους Θέατρο και Ποινική Δίκη Θεωρίες για το Τέλος της Ιστορίας Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου Ιστορική Κοινωνιολογία Μαθήματα εκτός Τμήματος (MET): Σχεδιασμός και Διοίκηση Έργου (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) Κοινωνικές Αναπαραστάσεις (Τμήμα Ψυχολογίας) Θυματολογία (Τμήμα Ψυχολογίας) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) Κοινωνική Επιρροή Ι και II (Τμήμα Ψυχολογίας) Ενδοοικογενειακή Βία (Τμήμα Ψυχολογίας) Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης (Τμήμα Ψυχολογίας) ΤΟΜΕΙΣ Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς: - Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας - Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας - Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας - Τομέας Εγκληματολογίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πάντειο Αθηνών
1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες
2.Eγκληματικές Σπουδές
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Όσον αφορά το Δημόσιο Τομέα οι Κοινωνιολόγοι - απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας - μπορούν να εργαστούν: Στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές Κοινωνιολογίας αλλά και συναφών μαθημάτων. Επίσης, σε υπηρεσίες Υπουργείων, σε κέντρα ερευνών και μελετών κ.ά.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Στον Ιδιωτικό Τομέα μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε Εταιρείες Ερευνών, Βιομηχανίες, μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά Ινστιτούτα κ.ά. Επίσης, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα της Κοινωνιολογίας:
• ως ειδικοί σε θέματα κοινωνικών πολιτικών,
• ως σύμβουλοι (consultant) σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας,
• ως στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών,
• ως υπεύθυνοι - σχεδιαστές έρευνας, αξιολογητές έρευνας- για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας,
• ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες στις κρατικές υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος στρέφονται στο Δημόσιο Τομέα,προκειμένου ν' απασχοληθούν, κυρίως στη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου ενισχύουν τη θέση των αποφοίτων. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ οι θέσεις εργασίας έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση εταιρειών ερευνών, αλλά και με τις νέες αντιλήψεις στον επιχειρηματικό χώρο όπου οι κοινωνιολόγοι μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και στη βελτίωση της θέσης εργασίας τους.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger