ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

30/5/15

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνολικά πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Όλα τα μαθήματα "Υποχρεωτικά" διδάσκονται επί τρεις μέχρι πέντε ώρες και όλα τα "Επιλογής" επί τρεις ώρες την εβδομάδα. Μόνο το μάθημα της Ξένης Γλώσσας διδάσκεται επί δύο ώρες την εβδομάδα.
- Η κάθε διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε μία διδακτική μονάδα.
- Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές ακολουθούν μία από τις 5 κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών διαλέγοντας να παρακολουθήσουν μαθήματα "Επιλογής" της κατεύθυνσης τους.
- Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα μέχρι το 7ο εξάμηνο να αλλάξουν κατεύθυνση εάν το επιθυμούν και μόνο μία φορά.
- Στο 7ο και 8ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν διπλωματική διατριβή από οποιαδήποτε κατεύθυνση με την προϋπόθεση να συμφωνεί το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν ως κύρια ενασχόληση την ισορροπία, αναγέννηση και επέκταση του φυσικού τοπίου και των δασικών εκτάσεων, τη δασική οικολογία και την οικολογία των υγροβιοτόπων.
Έχουν τη δυνατότητα, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία, να παρέχουν υπηρεσίες για ορθολογική διαχείριση του δάσους και για διαχείριση - αξιοποίηση των φυσικών πόρων που αφορούν το δασικό πλούτο. Μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Δασικούς Συνεταιρισμούς, δασικές βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα επιστημονικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger