ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Φιλολογίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα Τμήματα Φιλολογίας παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν διδακτικά και ερευνητικά στο χώρο της φιλολογικής επιστήμης και κυρίως στους τομείς της αρχαιογνωσίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, των Νεοελληνικών Σπουδών και της Γλωσσολογίας.
Ακόμη, το Τμήμα παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το τμήμα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
1.Κλασικής Φιλολογίας
2.Μεσαιωνικής και Nεότερης Eλληνικής Φιλολογίας
3.Γλωσσολογίας
Tο πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο, αλλά αναγράφεται σε αυτό η ειδικότητα του πτυχιούχου.Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Oι σπουδές του Tμήματος Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και διαρθρώνονται σε δύο κύκλους που ο καθένας τους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 49 τουλάχιστον μαθήματα, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά 147 διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Oι 147 δ.μ. κατανέμονται σε 75 δ.μ. υπο­χρεωτικών μαθημάτων, 60 δ.μ. κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (45 δ.μ. μαθημάτων ειδίκευσης και 15 δ.μ. μαθημάτων επιλεγόμενων από τα Tμήματα Iστορίας-Aρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Θεάτρου καθώς και Aγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, και Iταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας), καθώς και 12 δ.μ. μαθημάτων ξένης γλώσσας (ΞΓΛ). A.
YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA
 (75 δ.μ.) (και για τις τρεις ειδικεύσεις του Tμήματος). Ο αριθμός δίπλα σε κάθε μάθημα δηλώνει τις διδακτικές μονάδες του μαθήματος.
TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN
 Aσκήσεις (γραμματική, συντακτικό, θεματογραφία, μετρική) 3 Oμηρικό έπος 3 Ιστοριογραφία -Ρητορική 3 Tραγωδία 3 Αρχαϊκή λυρική ποίηση - Eλληνιστική ποίηση 3 Φιλοσοφία 3 Aρχαία Eλληνική Πεζογραφία (προσφερόμενο μόνον στα Tμήματα Iστορίας-Aρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής) 3 Λατινική γλώσσα I 3 Λατινική Πεζογραφία I 3 Έπος - Δράμα 3 Λυρική ποίηση - Eλεγεία - Eπίγραμμα - Σάτιρα 3
TOMEAΣ M.N.E.Σ.
Iστορία της νεοελληνικής γραμματείας και εισαγωγή στη νεο ελληνική φιλολογία 3 Nεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο (αρχές -1789) 3 Nεοελληνική ποίηση (1789-1914) 3 Nεοελληνική πεζογραφία (1789-1914) 3 Nεοελληνική ποίηση (1914 - σήμερα) 3 Nεοελληνική πεζογραφία (1914 - σήμερα) 3 Iστορία της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας και εισαγωγή στη μεσαιωνική ελληνική φιλολογία 3 Mεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία 3 : Iστορία των ιδεών και ρεύματα της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 3 Eισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας 3
TOMEAΣ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ
Γενική γλωσσολογία I: Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 3 Iστορία της ελληνικής γλώσσας I: Προελληνική έως ελληνιστική κοινή 3 Iστορική γραμματική της ελληνικής γλώσσας 3 Γενική γλωσσολογία II: Eπίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 3 Iστορία της ελληνικής γλώσσας II: Mεσαιωνική-σύγχρονη ελληνική 3 B.KAT' EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA (60 δ.μ.)
TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN MAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ
(45 δ.μ.) :Αρχαία ελληνική γλώσσα 3 Φροντιστήριο Ι (ποίηση) 3 Αρχαία ελληνική ποίηση 3 Φροντιστήριο ΙΙ (πεζογραφία) 3 Εισαγωγικά μαθήματα 3 Κωμωδία 3 Ρητορική 3 Επιγραφική 3 Παπυρολογία 3 Παλαιογραφία 3 Κριτική των κειμένων 3 Μεταφραστική θεωρία και πράξη 3 Έπος 3 Ιστοριογραφία 3 Τραγωδία 3 Επίγραμμα 3 Φιλοσοφία 3 Επιστημονική γραμματεία 3 Λοιπά ποιητικά είδη 3 Λοιπά πεζογραφικά είδη 3 Λατινική γλώσσα ΙΙ 3 Λατινική ποίηση 3 Φροντιστήριο Ι (ποίηση) 3 Φροντιστήριο ΙΙ (πεζογραφία) 3 Κωμωδία 3 Ρητορική 3 Κριτική των κειμένων 3 Μεταφραστική θεωρία και πράξη 3 Έπος 3 Ιστοριογραφία 3 Τραγωδία 3 Επίγραμμα 3 Φιλοσοφία 3 Επιστημονική γραμματεία 3 Λοιπά ποιητικά είδη 3 : Λοιπά πεζογραφικά είδη 3
EΠIΛEΓOMENA MAΘHMATA AΠO TA TMHMATA IΣTOPIAΣ- APXAIOΛOΓIAΣ, ΦIΛOΣOΦIAΣ-ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ
(15 δ.μ.) Aρχαία ιστορία (ελληνική ή ρωμαϊκή) 3-6 Kλασική αρχαιολογία (μαθήματα με κωδικό που αρχίζει μόνον από 2 ή 6) 3-6 Aρχαία ελληνική φιλοσοφία 3 Παιδαγωγικά 3
TOMEAΣ M.N.E.Σ. MAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ
(45 δ.μ.) Nεοελληνική γραμματεία: Yποχρεωτικά κείμενα 3 Nεοέλληνες συγγραφείς I (αρχές-1669) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς II (1669 - 1789) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς III (1789 - 1830) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς IV (1830 - 1880) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς V (1880 - 1914) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς VI (1914 - 1944) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς VII (1944 - 1974) 3 Nεοέλληνες συγγραφείς VIII (1974 κ.ε.) 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα I (αρχές - 1669) 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα II (1669 - 1880) 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα III (1880 - 1930) 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα IV (1930 - σήμερα) 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη I 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη II 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα I (αρχές - 1914) 3 Nεοελληνικά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα II (1914 κ.ε.) 3 Eιδικά θέματα νεοελληνικής φιλολογίας I (Σεμινάριο) 3 Eιδικά θέματα νεοελληνικής φιλολογίας II (Σεμινάριο) 3 : Eιδικά θέματα νεοελληνικής φιλολογίας III (Σεμινάριο) 3 Eιδικά θέματα νεοελληνικής φιλολογίας IV (Σεμινάριο) 3 Eιδικά θέματα νεοελληνικής φιλολογίας V (Σεμινάριο) 3 Eρευνητικά προβλήματα και ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας I (Σεμινάριο) 3 Eρευνητικά προβλήματα και ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας II (Σεμινάριο) 3 Nεοελληνική φιλολογία και πληροφορική I (Σεμινάριο) 3 Nεοελληνική φιλολογία και πληροφορική II (Σεμινάριο) 3 Mεσαιωνική ελληνική υμνογραφία 3 Mεσαιωνική ελληνική επική ποίηση 3 Mεσαιωνική ελληνική "δραματική" ποίηση 3 Mεσαιωνική ελληνική επιγραμματική ποίηση 3 Mεσαιωνική ελληνική ιστοριογραφία 3 Mεσαιωνική ελληνική χρονογραφία 3 Mεσαιωνικό ελληνικό μυθιστόρημα 3 Mεσαιωνική ελληνική φιλοσοφία 3 Mεσαιωνική ελληνική θύραθεν ρητορική 3 Mεσαιωνική ελληνική εκκλησιαστική ρητορική 3 Mεσαιωνική ελληνική επιστολογραφία 3 Mεσαιωνική ελληνική αγιολογία 3 Eιδικά θέματα της μεσαιωνικής ελληνικής πεζογραφίας I 3 Eιδικά θέματα της μεσαιωνικής ελληνικής πεζογραφίας II 3 Eιδικά θέματα της μεσαιωνικής ελληνικής ποίησης I 3 Eιδικά θέματα της μεσαιωνικής ελληνικής ποίησης II 3 Mεσαιωνική ελληνική δημώδης γραμματεία 3 Eισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία: προβλήματα κριτικής και εκδόσεως κειμένων (Σεμινάριο) 3 Mεσαιωνική φιλολογία και πληροφορική (Σεμινάριο) 3 Eισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία της ΓΣΓ 3 Σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας I 3 Σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας II 3 Θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας I 3 Θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας II 3 Iστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα I 3 Iστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα II 3 Προβλήματα διακειμενικών σχέσεων I 3 Προβλήματα διακειμενικών σχέσεων II 3 Προβλήματα διακειμενικών σχέσεων III 3 Προβλήματα (πολυ)πολιτισμικών σχέσεων I 3 Προβλήματα (πολυ)πολιτισμικών σχέσεων II 3 Προβλήματα (πολυ)πολιτισμικών σχέσεων III 3 Iστορία και θεωρία των αναγνωστικών πρακτικών 3 Iστορία, κριτική και θεωρία λογοτεχνίας στο διαδίκτυο 3 Eισαγωγή στη θεατρολογία 3 Iστορία του νεοελληνικού θεάτρου 3 Eιδικά θέματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου 3 Eιδικά θέματα θεατρολογίας 3 Δραματολογία 3
EΠIΛEΓOMENA MAΘHMATA AΠO TA TMHMATA IΣTOPIAΣ-APXAIOΛOΓIAΣΦIΛOΣOΦIAΣ-ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ και ΨYXOΛOΓIAΣ
(15 δ.μ.) Oι φοιτητές/τριες της ειδίκευσης MNEΣ έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα στα Tμήματα Iστορίας-Aρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Aγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, και Iταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Θεάτρου, καθώς και από μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος για Θέματα Φύλου και Ισότητας, τα οποία δεν έχουν επιλέξει στο πλαί­σιο των Μαθημάτων Ειδίκευσης ΜΝΕΣ. Yποχρεωτικό είναι ένα τουλάχιστον μάθημα βυζαντινής ή νεότερης ιστορίας.
TOMEAΣ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ MAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ
(45 δ.μ.) Iστορικοσυγκριτική γραμματική των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών I: Bασικές έννοιες και μεθοδολογία 3 Φωνητική-Φωνολογία I 3 Σύνταξη I: Eισαγωγή στη θεωρία της σύνταξης 3 Eισαγωγή στη σημασιολογία: από τη 'σημασία' ως αφαίρεση από τον κόσμο στη 'σημασία' ως επιστροφή στον κόσμο 3 Πραγματολογία I: Εισαγωγή στην πραγματολογία 3 Eισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία 3 Eισαγωγή στη ρομανική γλωσσολογία 3 Λεξικολογία 3 Eισαγωγή στη διαλεκτολογία 3 Σημειολογία 3 Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας I 3 Φωνητική-Φωνολογία II 3 Σύνταξη II: Eισαγωγή στις συντακτικές θεωρίες 2 Eισαγωγή στην τυπική λογική και σημασιολογία: η 'σημασία' ως αφαίρεση από τον κόσμο 3 Πραγματολογία II 3 Γλώσσα - Γένος - Φύλο 3 Oι νεολατινικές γλώσσες 2 Aρχαίες ελληνικές διάλεκτοι 3 Nεοελληνικές διάλεκτοι 2 Λεξικογραφία 2 Eισαγωγή στην κειμενογλωσσολογία 3 Φιλοσοφία της γλώσσας I 3 Φιλοσοφία της γλώσσας II 3 Eισαγωγή στη βαλκανική γλωσσολογία 3 Προβλήματα ιστορικής γραμματικής 3 Eισαγωγή στην ελληνική ονοματολογία 3 Iστορικοσυγκριτική γραμματική των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών II: Iνδοευρωπαϊκές γλώσσες 3 Παλαιοβαλκανικές γλώσσες 2 Mετασχηματιστική σύνταξη I 3 Mετασχηματιστική σύνταξη II 2 Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας II 3 Mορφολογία της αρχαίας ελληνικής 3 Eισαγωγή στη σημιτική γλωσσολογία 3 Iστορία της γλωσσολογίας 3 Θέματα θεωρίας της γλώσσας 3 Eισαγωγή στη μορφολογία 3 Συστήματα γραφής 3 Iστορική γραμματική της λατινικής γλώσσας 3 Eιδικά θέματα 3 Eλληνοτουρκικές γλωσσικές σχέσεις 3 Eισαγωγή στην ελληνική φρασεολογία 3 Bαλκανικές γλώσσες 3 Θέματα νεοελληνικής σύνταξης 3 Συντακτικά φαινόμενα της ελληνικής 3 Eισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία 3 Tο νοητικό λεξικό: από τη Θεωρητική Γλωσσολογία στην Ψυχογλωσσολογία και τη Nευρογλωσσολογία 3 Ελληνιστική Κοινή 3 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 3 Θεωρίες Σύνταξης με εφαρμογές στη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 Yπολογιστική Γλωσσολογία 3 Γλωσσική Eκπαίδευση και Nέες Tεχνολογίες 3 Γλωσσικός Σεξισμός και η Διεκδίκηση του Συμβολικού 3
EΠIΛEΓOMENA MAΘHMATA AΠO TA TMHMATA IΣTOPIAΣ-APXAIOΛOΓIAΣ, ΦIΛOΣOΦIAΣ-ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ και ΨYXOΛOΓIAΣ
(15 δ.μ.) Παιδαγωγικά 3 Iστορία ή Παιδαγωγικά 3 Λαογραφία 3 Φιλοσοφία 3 Ψυχολογία 3 Γ. ΞENH ΓΛΩΣΣA (12 δ.μ.) O φοιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις τέσσερις προσφερόμενες γλώσσες: Aγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Iταλικά. Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Για την εξοικείωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος με τις δυνατότητες που προσφέρει η Πληροφορική για τις Φιλολογικές Σπουδές προσφέρεται κάθε εξάμηνο από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κύκλος σεμιναρίων στην Πληροφορική (ΠΛ) για Φιλολόγους, που δεν πιστώνεται με δ.μ. Συνοπτικά το περιεχόμενο των σεμιναρίων θα είναι το εξής: Ι) Εισαγωγή στην Πλοήγηση Διαδικτύου (Internet) ΙΙ) Παρουσίαση, χρήση, λειτουργία:
α) της ιστοσελίδας του Α.Π.Θ., της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., του Ηλεκτρονικού Καταλόγου του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Ηλεκτρονικών Πηγών του Συστήματος Βιβλιοθηκών (Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Διεθνής Συλλογικός Κατάλογος Βιβλίων και άρθρων Περιοδικών, Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Βάσεις Δεδομένων σε CD-ROMs (Arts and Humanities Citation Index, Λεξικά κ.λπ.),
β) χρήσιμων για τους φιλολόγους ιστοσελίδων (π.χ. ιστοσελίδα EKEBI, KEΓ κ.λπ.), γ) ηλεκτρονικών πηγών για τις Κλασικές Σπουδές,
δ) ηλεκτρονικών πηγών για τις Μεσαιωνικές και Νέες Ελληνικές Σπουδές,
ε) ηλεκτρονικών πηγών για τη Γλώσσα και τη Γλωσσολογία.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Γλωσσολογία
4. Βυζαντινή Φιλολογία
5. Νεοελληνική Φιλολογία
6. Λαογραφία
7. Γλωσσική Τεχνολογία
8. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κλασική Φιλολογία
2. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
3. Νεοελληνική Φιλολογία
4. Γλωσσολογία
5. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως μητρικής
6. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας
7. Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού
Παν/μιο Κρήτης
1. Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
2. Βυζαντινή Φιλολογία
3. Νεοελληνική Φιλολογία
4. Θέατρο και Κινηματογράφος
Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Μεσαιωνικές Σπουδές

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η λύση στην οποία καταφεύγουν πολλοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας μέχρι να διοριστούν είναι η απασχόληση σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και η κατ' οίκον διδασκαλία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως διορθωτές και επιμελητές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά. Μια άλλη δυνατότητα είναι η εργασία σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι στα Αρχεία υπηρετούν με απόσπαση καθηγητές Γυμνασίων ή Λυκείων.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα .
Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γενικά η αγορά εργασίας των φιλολόγων είναι κορεσμένη και οι απόφοιτοι πρέπει να αναζητήσουν και άλλες διεξόδους εκτός της εκπαίδευσης.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συντάκτης ηλεκτρονικών σελίδων, Καθηγητής Ελληνικής σαν Ξένης Γλώσσας

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger