ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΛΗΜΝΟΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγει στελέχη υψηλής στάθμης ικανά να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων. Ειδικότερα το Τμήμα:
α) Εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις επιστήμες τροφίμων και διατροφής, καταρτίζοντας επιστήμονες με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα σχετιζόμενα με θέματα τροφίμων και διατροφής.
β) Παράγει νέα γνώση στις επιστήμες τροφίμων και διατροφής, μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης.
γ) Μεταδίδει γνώση για τις επιστήμες τροφίμων και διατροφής στους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύει και υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προγράμματα Σπουδών
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες τροφές σε ασφαλή και γευστικά τρόφιμα και ποτά. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές καλύπτουν τους εξής επιστημονικούς τομείς: Χημείας τροφίμων και ανάλυσης,Ασφάλειας και μικροβιολογίας τροφίμων, Επεξεργασίας τροφίμων και Εφαρμοσμένης επιστήμης τροφίμων.
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος είναι σε θέση να γνωρίζουν τις χημικές διεργασίες που καθορίζουν τις ιδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων συστατικών των τροφίμων και να κατανοούν τις βασικές χημικές αντιδράσεις που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής τους.
Επίσης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εργαστηριακές τεχνικές της βασικής και εφαρμοσμένης χημείας τροφίμων καθώς και να κατέχουν τις αρχές που διέπουν τις αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, να γνωρίζουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που απαντώνται σε τρόφιμα και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί αναπτύσσονται καθώς και τις συνθήκες και τους κανόνες υγιεινής κάτω από τους οποίους οι μικροοργανισμοί αυτοί απενεργοποιούνται, καταστρέφονται ή γίνονται ακίνδυνοι για τον άνθρωπο. Κατανοούν τις αρχές που διέπουν τη διατήρηση των τροφίμων μέσω διεργασιών ζύμωσης.
Γνωρίζουν τις ιδιότητες και χρήσεις διαφόρων υλικών συσκευασίας όπως επίσης τις βασικές αρχές και τις πρακτικές καθαριότητας και υγιεινής κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Κατανοούν τις απαιτήσεις χρήσης νερού και της διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τροφίμων και ελέγχουν, εγγυώνται και πιστοποιούν την ποιότητα των τροφίμων.

Το αντικείμενο ενασχόλησης των πτυχιούχων του τμήματος αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, στις τεχνικές πωλήσεων – τεχνικές υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων, στη διασφάλιση των προϊόντων διατροφής και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα και στην επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων, στη λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων και στη βασική έρευνα και εκπαίδευση.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχολούνται ως επιστήμονες ελέγχου ποιότητας τροφίμων, μικροβιολόγοι τροφίμων και χημικοί γεύσης, ειδικοί ανάπτυξης νέων προϊόντων διατροφής, επόπτες παραγωγής προϊόντων διατροφής και τέλος στελέχη σε επιχειρήσεις προϊόντων διατροφής και ασφάλειας τροφίμων.

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger