ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωάννινα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες:
1. την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και
2. την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Αποστολή του τμήματος επίσης είναι η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται μηχανισμούς λειτουργίας έμβιων συστημάτων, να κατανοούν λειτουργικές ανωμαλίες, ασθένειες, ιώσεις, βιοδιεργασίες οικοσυστημάτων και να προωθούν σύγχρονα βιολογικά επιτεύγματα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το περιεχόμενο σπουδών είναι προσανατολισμένο στα εξής θέματα:
1.θέματα τοπικού ενδιαφέροντος( ιχθυοκαλλιέργειες,δενδροκομία,ζωοτροφές,πτηνοτροφία,οινοποία κτλ.) 2.Τεχνολογίες αιχμής(εμβόλια, βιομηχανική μικροβιολογία,ιστοκαλλιέργειες και νέου τύπου πειραματόζωα)
3.Κοινωνικά προβλήματα (βιολογικών κινδύνων,τεχνικές βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων).
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
Ο πτυχιούχος του τμήματος έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε ερευνητικά κέντρα,ινστιτούτα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής,βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας, καθώς και στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς του.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger