ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πληροφορικής και Τηλεματικής Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies).
Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ..

Περιλαμβάνει 8 εξάμηνα.
Ενδεικτικά μαθήματα: Υπολογιστικά Μαθηματικά, Πιθανότητες, Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής, Προγραμματισμός Ι, II, Ηλεκτρονική, Σήματα και Συστήματα, Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Στατιστική, Γλώσσες Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δικτυακός Προγραμματισμός και Υπηρεσίες Διαδικτύου, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακή τηλεόραση και Υπηρεσίες Πολυμέσων, Τηλεϊατρική, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.λ.π.

Αγορά Εργασίας
Στο παγκόσμιο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης απαιτούνται στελέχη, τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και έχοντας άμεση διασύνδεση με τον κάθε χώρο εφαρμογής της Πληροφορικής θα έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις ανωτέρω αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger