ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΒΟΛΟΣ

Το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1989-90. Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλή τεχνική κατάρτιση, που θα ασχολούνται με την επίλυση συγκεκριμένων χωρικών προβλημάτων Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, διαχείρισης περιβάλλοντος, επενδυτικών στρατηγικών. Το γνωστικό αντικείμενο της Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό θεμάτων που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη χωρική διάσταση, καθώς αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές, μικρότερες ή μεγαλύτερες: μία συνοικία, μία πόλη, μία ζώνη, μία περιφέρεια ή και μία χώρα. Στο πλαίσιο των θεμάτων αυτών αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αντικειμένων, με κυριότερες την οργάνωση και μορφή του χώρου, τις αναπτυξιακές πολιτικές, τα περιβαλλοντικά θέματα και τις κοινωνικές διεργασίες. Ευρύ είναι και το φάσμα των προσεγγίσεων των θεμάτων αυτών.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Διαρκούν 10 εξάμηνα και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (10ο εξάμηνο). Το πρόγραμμα σπουδών είναι σύγχρονο και δυναμικό, με χαρακτήρα διεπιστημονικότητας, καθώς συνδυάζει γνωστικά αντικείμενα των επιστημών του χώρου (χωροταξία, πολεοδομία, οικιστική ανάπτυξη, κ.ά.) με αντικείμενα των επιστημών οικονομίας, διοίκησης και διαχείρισης.
Τα μαθήματα που κατανέμονται σε δέκα (10) αυτόνομα εξάμηνα, διαρθρώνονται σε (9) βασικές ενότητες: τα Μαθηματικά και την Πληροφορική, τα Τεχνικά Μαθήματα Υποβάθρου, τη Γεωγραφία και το Περιβάλλον, τις Κοινωνικές Επιστήμες του Χώρου, τις Οικονομικές Επιστήμες και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Πολεοδομία και την Χωροταξία, ενώ υπάρχει και η Ξένη Γλώσσα.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο δίπλωμα. Μετά την αποφοίτησή τους οι πτυχιούχοι μπορούν να στελεχώσουν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Δημόσιες Υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ, Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης κ.ά.), Οργανισμούς, αποκεντρωμένους φορείς Αυτοδιοίκησης: Περιφέρειες, Νομαρχίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Κοινότητες). Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους παραπάνω φορείς και Οργανισμούς. Υπάρχει επίσης και η λύση του διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση, αφού αποκτηθεί το δίπλωμα της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: οι Πτυχιούχοι Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες, γραφεία μελετών και ερευνών χωροταξικού χαρακτήρα και περιφερειακής ανάπτυξης.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο μελετών.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Χωροταξία και η Περιφερειακή Ανάπτυξη τόσο ως αντικείμενα σπουδών και έρευνας όσο και ως επαγγελματικοί χώροι γνωρίζουν ανάπτυξη και αποκτούν ιδιαίτερο βάρος σιγά σιγά, ιδιαίτερα λόγω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθούν τις Οικιστικές Αναπλάσεις με στόχο την ορθολογικότερη - λειτουργικότερη δόμηση του χώρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος όλοι οι πτυχιούχοι του έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μηχ. Χωροταξίας και Περιφερ. Ανάπτυξης Πολεοδόμος Μηχανικός




Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger