ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

30/5/15

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική γνώση στην επιστήμη της επικοινωνίας και στις τεχνικές της κλασικής και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Τριπλός είναι σε γενικές γραμμές ο σκοπός των Τμημάτων:
α) Η διεπιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση (ιστορικά, θεωρητικά και εμπειρικά) του φαινομένου της επικοινωνίας στις ποικίλες μορφές του.
β) Η δημιουργία στελεχών επικοινωνίας και ενημέρωσης με επιστημονική κατάρτιση.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα, που η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική. Στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών οι φοιτητές, στο 7ο εξάμηνο, επιλέγουν έναν από τους ακόλουθους τομείς:
Α. Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας
Β. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας
Γ. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού.
Ο φοιτητής για την απόκτηση πτυχίου υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε 34 υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, σε 11 επιλεγόμενα μαθήματα και 3 σεμινάρια.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Κοινωνική θεωρία Ι, Νεοελληνική Γλώσσα - Γλωσσολογία Ι, Βασικές Έννοιες στη θεωρία της Επικοινωνίας, Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες & Εργαστηριακές Εφαρμογές, Ιστορία Ι, Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Κοινωνική θεωρία II, Νεοελληνική Γλώσσα - Γλωσσολογία II, θεωρία & Πρακτική της Έντυπης Επικοινωνίας, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία II, Τέχνη & ΜΜΕ (Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Video).
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Βασικές Έννοιες Πολιτικής θεωρίας, θεωρία & Πρακτική της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, Αισθητική & Επικοινωνία, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι, Εισαγωγή στις θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας, Κοινωνική Ψυχολογία.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Πολιτική Επικοινωνία και Ηθική θεωρία Ανάλυση του Λόγου και της Εικόνας, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II, Τηλεοπτική & Ραδιοφωνική Παραγωγή.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Σύγχρονη Τεχνολογία & ΜΜΕ, Πολιτιστική Κληρονομιά, Σύγχρονη Κοινωνία & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Φιλοσοφία της Επικοινωνίας & Πολιτισμός, Λειτουργία & Πρακτικές της Δημοσιογραφίας, Γνωστικοί & Συναισθηματικοί Παράγοντες της Επικοινωνίας.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα - Συγκριτική Διάσταση, Κοινωνικοί θεσμοί & Κοινωνική Μεταβολή στην Ελλάδα.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Πολιτική Επικοινωνία & Πολιτική των ΜΜΕ, Δίκαιο & Επικοινωνία - Το Δίκαιο των ΜΜΕ, θεωρίες Οργάνωσης: Το Παράδειγμα των ΜΜΕ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
 1. Επικοινωνία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε εταιρείες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σε τμήματα δημοσίων σχέσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Η ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος. Η κατάσταση στο χώρο παραμένει άναρχη και ρευστεή. Η ποιότητα πολλές φορές θυσιάζεται στο βωμό της ακροαματικότητας και η επαγγελματική δεοντολογία υποχωρεί μπροστά στις ευκαιρίες για γρήγορη ανάδειξη. Ο ανταγωνισμός, λοιπόν, είναι σκληρός. Σίγουρα, όμως, τα τυπικά προσόντα των αποφοίτων είναι ισχυρότερα από αυτά που προσφέρουν αντίστιοχες ιδιωτικές σχολές. Η κατάσταση είναι πιο σταθερή και οι προοπτικές ευοίωνες στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Όλο και περισσότεροι φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί, κόμματα κ.λπ.) αντιλαμβάνονται την ανάγκη σωστότερης και πιο έντονης επικοινωνίας με το περιβάλλον τους, πράγμα που τους οδηγεί στη στελέχωση ειδικών γραφείων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σχεδιαστές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διευθυντές Διαφήμισης, Image Maker (Δημιουργός Προσωπικοτήτων), Διευθυντής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ειδικοί Δημοσίων Σχέσεων

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger