ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσαλλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή


601 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη

Οι στόχοι του Τμήματος είναι:
Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εγκαθιστούν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διοικούν μονάδες πληροφόρησης κάθε είδους, καθώς επίσης να διατηρούν και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες από τις μονάδες αυτές υπηρεσίες. Να υποστηρίζουν το έργο οποιουδήποτε οργανισμού δραστηριοποιείται στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών.
Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, βάσεων πληροφοριών, ψηφιακών βιβλιοθηκών τόσο σε ανεξάρτητο όσο και σε δικτυακό περιβάλλον.
Να δημιουργεί και να ενισχύει το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις του κλάδου, καθώς επίσης να παρακολουθούν και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου.

 Πρόγραμμα σπουδών
Α' Εξάμηνο
Βιβλιοθήκες και Κοινωνία
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας

Σύγχρονες τάσεις στη λογοτεχνία
Εισαγωγή στην Οργάνωση Υλικού και Πληροφοριών
Αγγλικά 
Β' Εξάμηνο
Ιστορία Βιβλίου και Συντήρηση
Ταξινομικά Συστήματα Ι
Περιγραφική Καταλογογράφηση
Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Πολυμεσικές Εφαρμογές
Αγγλικά ΙΙ
Γ' Εξάμηνο
Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ
Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ
Θεματική Ευρετηρίαση
Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστημών
Ηλεκτρονική Εκδοτική
Δ' Εξάμηνο
Θησαυροί
Αρχεία και Οργάνωση τους
Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής και διαχείριση πληροφοριών
Online Ανάκτηση Πληροφοριών
Βάσεις Δεδομένων
Ε' Εξάμηνο
Πηγές πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Επικοινωνίες - Δίκτυα
Μέθοδοι Έρευνας
Απαιτήσεις χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφοριών
Διοίκηση Βιβλιοθηκών / Κέντρων Πληροφόρησης
"Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων" ή "Διαχείριση γνώσης" (ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΣΤ' Εξάμηνο
Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
Διαχείριση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Βιβλιοθηκών
Θεωρίες της Μάθησης
Ζ' Εξάμηνο
Σεμινάριο Τελειόφοιτων
Πληροφορία και Κοινωνία
Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
Πληροφοριακή παιδεία
"Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών" ή "Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης" (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Λογοτεχνία και Υλικό για Παιδιά και Εφήβους

Αγορά εργασίας
Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α'.)
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική - Κεντρικές (Βουλής κ.λ.π.), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (Δημοτικές κοινοτικές κ.λ.π.), Ειδικής έρευνας, Κέντρα τεκμηρίωσης.
Αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι:
α) Ο καθορισμός των στόχων της βιβλιοθηκονομίας.
β) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης.
γ) Η επιλογή και η πρόσκτηση του κατάλληλου υλικού (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, μη έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.).
δ) Η οργάνωση του υλικού για χρήση δηλαδή η καταλογογράφηση, η ταξινόμηση και η ευρετηρίασή του.
ε) Η εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης, μέσα από την πληροφοριακή εργασία, με τη σύνταξη βιβλιογραφιών, επιτομών, ευρετηρίων κ.λ.π.
στ) Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και ομιλιών και η παρουσίαση βιβλίων, ανάλογα με το είδος και τους στόχους της βιβλιοθήκης.
ζ) Η παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και σε άλλους χώρους εκτός βιβλιοθήκης, όπως νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, εργοστάσια.
η) Η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
θ) Η αναζήτηση πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των χρηστών μέσα από τράπεζες πληροφοριών και βάσει δεδομένων, στον εθνικό και διεθνή χώρο.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ρητά παραπάνω και που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Τεκμηρίωσης.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων, με την απόκτηση του πτυχίου τους.
Περισσότερα θέματα με πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger