ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Κόρινθος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των Νέων Τεχνολογιών που καθορίζουν τη σύγχρονη εποχή.
Το Τμήμα αποσκοπεί να συνδυάσει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τη στέρεη θεωρητική γνώση με εφαρμοσμένα μαθήματα στα βασικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει ως βάση σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετούν τόσο η δομή του προγράμματος σπουδών όσο και το περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
8 εξάμηνα
Για την πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος και με στόχο την επαφή τους με την αγορά εργασίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
Το Πρόγραμμα τους επιτρέπει να απασχοληθούν για ένα εξάμηνο σε έναν από τους πολλούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν σε αυτό.. Επίσης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ακαδημαϊκών ανταλλαγών ERASMUS, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις στην επιστήμη τους και να γνωρίσουν τις νοοτροπίες και τον τρόπο λειτουργίας άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι φορείς:
i) το Υπουργείο των Εξωτερικών, τόσο στο Διπλωματικό Σώμα αλλά και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (βλέπε www.mfa.gr),
ii) σε υπηρεσίες της Ε.Ε. (βλέπε www.ec.europa.eu )
iii) σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (βλέπε www.un.org), το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (βλέπε www.undp.org), η Παγκόσμια Τράπεζα (βλέπε www.worldbank.org ), κ.ο.κ.,
iv) σε ελληνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της κοινωνικής οικονομίας (βλέπε ενδεικτικά www.anthropos.gr, www.eplc.gr, www.cieel.gr , www.europers.gr, www.concordeurope.org , www.reliefweb.org
v) σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (βλέπε www.idis.gr, www.eliamep.gr , www.idos.gr, www.ekem.gr, www.iaa.gr )
vi) σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων (βλέπε ενδεικτικά www.planet.gr, www.euroconsultants.gr, www.trek.gr)
vii) σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων (βλέπε ενδεικτικά www.vprc.gr, www.legeinandprattein.gr, www.metronanalysis.gr , www.prc.gr , www.vote-addedvalue.gr )
viii) σε πολιτικά ιδρύματα και φορείς (βλέπε ενδεικτικά www.idkarmanlis.gr , www.istame-apapandreou.gr, www.eppnp.gr, www.venizelos-foundation.gr, www.karanamlis-foundation.gr , www.agp.gr , www.ikm.gr)
ix) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων που η χώρα μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger