ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Αγρίνιο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΓΡΙΝΙΟ

Οι σκοποί του τμήματος είναι οι εξής:
α) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της,
β) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.

Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:
α) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,
β) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και
γ) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης:
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε 8 εξάμηνα σπουδών.
Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών απονέμει πτυχίο:
α) Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και
β) Πολιτισμικής Τεχνολογίας.
Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Tα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα, όχι όμως και τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών για τα δύο πρώτα εξάμηνα, έχουν καθοριστεί να είναι υποχρεωτικά και είναι τα εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ιστορίας
2. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας
3. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
4. Ιστορία της Επιστήμης της Πληροφορικής
5. Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών
6. Αγγλικά Ι

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος
1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία
2. Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία
3. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ
4. Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες
5. Εισαγωγή στη Λαογραφία
6. Αγγλικά ΙΙ
Η λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έρχεται να αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ειδικά στον ελληνικό χώρο, η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχει προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης τόσο επιστημονικά όσο και από πλευράς εφαρμογής στην αγορά εργασίας.
Με βάση την δομή και τους στόχους του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ), οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε: Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού. Φορείς και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό, την διαφήμιση, και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισμικής διαχείρισης (cultural management). Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων. Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία). Φορείς και Επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο - Internet), και εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Εθνικούς και διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger