ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Χημείας Πάτρα - Πληροφορίες για τη σχολή267 - ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ


Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύνθεσης, και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.


Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές
Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Γενική Χημεία, Ανόργανη Χημεία Ι, Χημεία και Πληροφορική, Βιολογία-Στοιχεία Φυσιολογίας, Αγγλική Χημική Ορολογία Ι
Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Ανόργανη Χημεία ΙΙ, Ποιοτική Ανάλυση, Οργανική Χημεία I, Φυσικοχημεία Ι
Εξάμηνο 3ο
Οργανική Χημεία Βασικών Χαρακτηριστικών Ομάδων, Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ, Φυσικοχημεία ΙΙ, Ποσοτική Ανάλυση, Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι, Αγγλική Χημική Ορολογία ΙΙ
Εξάμηνο 4ο
Χημεία Αρωματικών και Ετεροκυκλικών Ενώσεων, Πειραμ. Οργανική Χημεία Ι, Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ, Φυσικοχημεία ΙΙΙ, Ανόργανη Χημεία IV, Υπολογιστική Χημεία
Εξάμηνο 5ο
Χημεία Οργανικών Φυσικών Προϊόντων, Φυσικοχημεία IV, Βιοχημεία, Πειραμ. Οργανική Χημεία II, Γενικές Αρχές Χημικής Τεχνολογίας, Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων
Εξάμηνο 6ο
Βιοχημεία ΙΙ, Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας, Αρχές & Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας, Δομική Χημεία, Χημικές Διεργασίες
Εξάμηνο 7ο
Συνθετική Οργανική Χημεία, Οργανομεταλλικές ενώσεις, Ειδικά Κεφάλαια Φασματοσκοπίας, Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων – Οινολογία Ι, Ενζυμολογία, Μικροβιολογία, Χημεία περιβάλλοντος Ι, Κατάλυση, Χημεία Πολυμερών, Δομή, Ιδιότητες Πολυμερών, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας, Ακτινοχημεία, Διπλωματική Εργασία
Εξάμηνο 8ο
Εισαγωγή στο Μοριακό Σχεδιασμό, Βιοανόργανη Χημεία, Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας, Ζυμοχημεία-Βιοχημεία Τροφίμων, Αμπελουργία, Στοιχεία Γενικής Οικονομίας, Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες, Ανόργανες Χημικές Βιομηχανίες, Οργανικά Βιομηχανικά Προϊόντα, Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ, Χημική Αποθήκευση kai Ήπιες μορφές Ενέργειας , Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων – Οινολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακές σπουδές

Παν/μιο Αθήνας
1. Αναλυτική Χημεία
2. Φυσικοχημεία
3. Οργανική Χημεία
4. Βιομηχανική Χημεία
5. Χημεία Τροφίμων
6. Βιοχημεία
7. Κλινική Χημεία
8. Ανόργανη Χημεία & Τεχνολογία
9. Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος
10. Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
11. Διδακτική της Χημείας και Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Χημείας
Παν/μιο Θεσ/νίκης
1. Ανόργανη Χημεία
2. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
3. Βιοχημεία
4. Οργανική Χημεία
5. Προχωρημένη Χημική Ανάλυση
6. Χημεία Περιβάλλοντος
7. Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία
8. Χημική Τεχνολογία
9. Χημεία & Τεχνολογία Πολυμερών
10. Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων
Παν/μιο Πάτρας
1. Χημεία Βιοργανικών & Φαρμακευτικών Προϊόντων
2. Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας
3. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
4. Ιατρική - Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων
5. Βιοτεχνολογία Τροφίμων Παν/μιο Ιωαννίνων 1. Χημείας 2. Χημεία Βιομορίων και Βιοχημείας
3. Χημική Τεχνολογία
4. Βιοανόργανη Χημεία
Παν/μιο Κρήτης
1. Πειραματική Χημεία - Φυσικοχημεία- Ανόργανη - Βιοχημεία - Οργανική - Περιβαλλοντική
2. Θεωρητική Χημεία
3. Φυσικές Επιστήμες Περιβάλλοντος - Μηχανική Περιβάλλοντος
4. Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία
5. Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστηριότητα

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα Χημείας χορηγούν ενιαίο πτυχίο με κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις.
Οι Χημικοί μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε υπουργεία και οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά: Υπουργείο Βιομηχανίας και Έρευνας, Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΠΕΡΠΑ κ.ά.
2. Σε Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα: Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ κ.ά.
3. Στην εκπαίδευση ως καθηγητής Χημείας και συναφών μαθημάτων.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: Σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων, δερματίνων ειδών, πετρελαιοειδών, χάρτου κ.ά.
2. Σε εταιρείες εισαγωγής - εξαγωγής χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και οργάνων, χημικών αναλύσεων και ελέγχου.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για διορισμό στην εκπαίδευση ισχύει ότι και στους Φυσικούς.Πολλοί χημικοί απασχολούνται σε φροντιστηριακούς οργανισμούς. Στους υπόλοιπους τομείς εργασίας η κατάσταση είναι καλύτερη, διότι η παρουσία και η εργασία του Χημικού είναι αναγκαία σε ένα πλήθος ιδρυμάτων, οργανισμών, εργαστηρίων, βιοτεχνιών και κυρίως βιομηχανιών. Ενθαρρυντικά για την απασχόληση των Χημικών αποτελούν τα εξής:
α) Η παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον (οικολογικών) προϊόντων, που ανακυκλώνονται εύκολα.
β) Η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς.Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger