ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση, να συμβάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας του κοινωνικού συνόλου, στην προώθηση του πολιτιστικού επιπέδου και στην συνειδητοποίηση του, σχετικά με τη σημασία της τέχνης στη σύγχρονη ζωή. Ειδικότερα το τμήμα έχει ως αποστολή να μυήσει τους φοιτητές στις θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών, στις εφαρμοσμένες τέχνες (στην φωτογραφική και την αριθμητική εικόνα), στο σχέδιο (γκράφιτι, κομπιούτερ γκράφιτι), σκίτσο (κόμικ-κινούμενο σχέδιο), στην τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα / animation) ή οι αντίστοιχες σπουδές στις επιστήμες της τέχνης (ιστορία των τεχνών, θεωρητικές σπουδές πάνω στην φιλοσοφία της τέχνης), αισθητική κοινωνιολογία και ανθρωπολογία της τέχνης διδακτική της τέχνης όπως επίσης και σε πιο εξειδικευμένες σπουδές (πολιτισμικοί θεσμοί και διοίκηση - διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς).
Οι Σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Τέχνης έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό σε αντικείμενα προτεραιότητας και αιχμής, ειδικότερα στην Ελλάδα που διαθέτει μια πλούσια πολιτισμική και καλλιτεχνική κληρονομιά αλλά έχει σοβαρές ελλείψεις σε κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό.

ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στα 8 εξάμηνα της φοίτησης διδάσκονται τόσο θεωρητική μαθήματα όσο και πρακτικά εργαστηριακά.Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών,με τις εφαρμοσμένες τέχνες, το σχέδιο και την τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα.Θα υπάρχουν επίσης μαθήματα σχετικά με τις Επιστήμες της Τέχνης όπως και με εξειδικευμένες σπουδές(πολιτισμικοί θεσμοί,διοίκηση/ διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Α΄ Εξάμηνο
1. Ιστορία της Τέχνης Ι
2. Ιστορία των μη Δυτικών Πολιτισμών
3. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική
4. Aνάλυση μορφοπλαστικών στοιχείων
5. Γεωμετρία στην Τέχνη Ι
6. Στοιχεία οπτικής-Θεωρία χρώματος-Φωτομετρία
7. Εργαστήριο Χαρακτικής Ι
8. Εργαστήριο Ζωγραφικής Ι
9. Εργαστήριο Γλυπτικής Ι
10. Ξένη Γλώσσα
Β’ Εξάμηνο
1. Ιστορία της Τέχνης ΙΙ
2. Ιστορία των Μεσογειακών Πολιτισμών
3. Θεωρία της Τέχνης Ι
4. Γεωμετρία στην Τέχνη ΙΙ
5. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης
6. Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θεωρία και πράξη)
7. Εργαστήριο Χαρακτικής ΙΙ
8. Εργαστήριο Ζωγραφικής ΙΙ
9. Εργαστήριο Γλυπτικής ΙΙ
10. Ξένη Γλώσσα
Γ’ Εξάμηνο
1. Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ
2. Θεωρία της Τέχνης ΙΙ
3. Ψυχολογία – Ψυχανάλυση
4. Εικαστική Ανατομία
5. Αισθητική Φιλοσοφία
6. Εργαστήριο Πληροφορικής
7. Εργαστήριο Χαρακτικής ΙΙΙ
8. Εργαστήριο Ζωγραφικής ΙΙΙ
9. Εργαστήριο Γλυπτικής ΙΙΙ
10.Ξένη Γλώσσα
Δ’ Εξάμηνο
1. Ιστορία της Τέχνης ΙV
2. Παιδαγωγική Ψυχολογία
3. Θεωρία της Τέχνης ΙΙΙ
4. Σημειολογία και σημειολογία της Τέχνης
5. Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης
6. Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ος αιώνας)
7. Εργαστήριο Χαρακτικής ΙV
8. Εργαστήριο Ζωγραφικής IV
9. Εργαστήριο Γλυπτικής IV
10.Ξένη Γλώσσα
Ε’ Εξάμηνο
1. Η Τέχνη του 17ου και του 18ου αιώνα
2. Μουσειολογία Ι
3. Εισαγωγή της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Τέχνη
4. Φωτογραφία Ι
5. Γραφιστική Ι
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
4. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
*Για κατεύθυνση απαιτούνται συνολικά 30 μονάδες επιπλέον.
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.
1. Λογοτεχνία και Τέχνη ( Ιστορική Αναδρομή )
1. Ιστορία της Μουσικής Ι
2. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι
3. Αρχαία Ελληνική Γλυπτ
ική
4. Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου
5. Πολιτισμική πολιτική και διαχείριση
6. Βυζαντινή Τέχνη
7. Σημειολογία του Θεάτρου και των Θεατρικών Τεχνών
8. Ιστορία του Κινηματογράφου I
9. Γραμμικό Σχέδιο
10. Κινούμενο Σχέδιο
11. Διαφημιστικό έντυπο
12. Αφίσα
13. Βαθυτυπία με νέα υλικά ( πλαστικό, βιομηχανοποιημένο ξύλο, γυαλί, γύψος ) 14. Έγχρωμη Ξυλογραφία
15. Ειδικά Θέματα Ζωγραφικής Α ( Το σχέδιο, σύστημα αφαίρεσης και επαναπροσδιορισμού του χώρου ).
16. Ειδικά θέματα Γλυπτικής Α.
ΣΤ’ Εξάμηνο
1. Η Τέχνη του 19ου αιώνα
2. Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης
3. Φωτογραφία ΙΙ
4. Μουσειολογία ΙΙ
5. Γραφιστική ΙΙ
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
4. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ειδικά θέματα Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης
2. Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική
3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
4. Στατιστική στις Επιστήμες της Τέχνης
5. Ιστορία της Μουσικής ΙΙ
6. Ιστορία Θεάτρου
7. Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ (Αισθητική και θεωρία)
8. Μεταβυζαντινή Τέχνη
9. Οθωμανική Κοινωνία και Τέχνη
10. Σκηνογραφία
11. Εικονογράφηση
12. Τοιχογραφία
13. Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας
14. Σκίτσο
15. Βιομηχανική μακέτα
16. Χαλκογραφία
17.Ειδικά θέματα Ζωγραφικής Β ( η λειτουργική εικόνα και η διαδικασία της δημιουργία της )
18. Ειδικά θέματα Γλυπτικής B
Ζ’ Εξάμηνο
1. Η Τέχνη του 20ου αιώνα Ι
2. Θεωρία της Κριτικής
3. Εφαρμοσμένες Λαϊκές Τέχνες
Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν
1. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
4. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
5. Εργασία σε Θέματα Ειδίκευσης
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ειδικά θέματα Ιστορίας της Νεοελληνικής Τέχνης Ι
2. Ειδικά θέματα Αρχαίου Πολιτισμού
3. Εικονιστική Πλαστική
4. Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και της Τέχνης
5. Θεωρία του θεάτρου
6. Σημειολογία του κινηματογράφου και των Οπτικοακουστικών Μέσων
7. Συστήματα και θεσμοί επικοινωνίας ( ΜΜΕ, Τύπος, Διαδίκτυο )
8. Σημειολογία των Εικαστικών Τεχνών
9. Αρχές Οικονομίας
10. Ειδικά θέματα Μουσειολογίας Ι
11. Συντήρηση έργων Τέχνης Ι
12. Θεωρία της αποκατάστασης των έργων και της συντήρησης των μνημείων
13. Χαρτοποιητική-Ανακύκλωση και συντήρηση χαρτιού
14. Μεταξοτυπία και φωτοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας
15. Έγχρωμη λιθογραφία
16. Ειδικά θέματα Ζωγραφικής Γ
17. Ειδικά θέματα Γλυπτικής Γ
18. Καλλιτεχνική Φωτογραφία Ι
19. Ψηφιακή Φωτογραφία (Αριθμητική Εικόνα)
20. Τρισδιάστατη κινούμενη
Εικόνα-Προσομοίωση Κίνησης ( Animation)
Η’ Εξάμηνο
1. Η Τέχνη του 20ου αιώνα ΙΙ
2. Θεωρία της Επικοινωνίας
3. Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς με στοιχεία Οικονομίας
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
4. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή εργαστήριο
5. Εργασία σε Θέματα Ειδίκευσης
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
Στοιχεία Οργάνωσης Διοίκησης και Προγραμματισμού, Δημόσιες σχέσεις Αισθητική και Ιστορία του Χορού Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ιστορία της Γραφής-Παλαιογραφία Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας(έντυπη και ηλεκτρονική εικόνα)-Νέες Τεχνολογίες Ανθρωπολογία του Μουσείου Ειδικά θέματα Ιστορίας της Νεοελληνικής Τέχνης ΙΙ Σημειωτική του Πολιτισμού Θεωρία της Κριτικής (Ειδικά θέματα) Ειδικά θέματα Μουσειολογίας ΙΙ Video-Εκπαιδευτική Τεχνολογία Μοντέρνα μέσα στις Πλαστικές Τέχνες Συντήρηση έργων Τέχνης ΙΙ Αντίγραφο και αισθητική αποκατάσταση Τεχνικές Ψηφιδωτού και Τοιχογραφίας. Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΙΙ Ειδικά θέματα Χαρακτικής Ειδικά θέματα Ζωγραφικής Δ Ειδικά θέματα Γλυπτικής Δ Φυσικοί και Χημικοί μέθοδοι της συντήρησης και αποκατάστασης των Έργων Τέχνης.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως θεωρητικοί της τέχνης, ως ιστορικοί της τέχνης, ως στελέχη διοίκησης- διαχείρισης μουσείων και άλλων πολιτιστικών θεσμών (ειδικοί στο πολιτιστικό μάνατζμεντ), ως καθηγητές των εικαστικών τεχνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως σύμβουλοι σε εμπορικές γκαλερί και "δυνάμει" ως επιστήμονες - δημιουργοί των πλαστικών και των εφαρμοσμένων τεχνών όπως αυτές αναπτύσσονται μέσα από την αισθητική και την τεχνολογία του 20ού αιώνα (π.χ. στην ζωγραφική, στην στατική και κινούμενη εικόνα, στη γραφίστικη κλπ)".
Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger