ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ


Το Τμήμα έχει ως αποστολή, την καλλιέργεια και προαγωγή, με την διδασκαλία, την έρευνα και τις εφαρμογές, των επιστημονικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Μηχανικής και των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση την μαθηματική ή φυσική ερμηνεία των εφαρμοσμένων επιστημών. Το ενιαίο πτυχίο του τμήματος προσδιορίζεται από δυο κατευθύνσεις ήτοι του μαθηματικού εφαρμογών και του φυσικού εφαρμογών.
Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους διπλωματούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστημονική προσέγγιση προβλημάτων προηγμένων βιομηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
Παρέχει συγχρόνως το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για τη στελέχωση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, σε θέματα μαθηματικών, φυσικής και μηχανικής. Επιπλέον, οι διπλωματούχοι του θα μπορούν να απασχολούνται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης.
ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το τμήμα περιλαμβάνει 2 κατευθύνσεις,οι οποίες εισάγονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών,οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση της αρεσκείας, αφού πρώτα έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική στα δύο πρώτα έτη σπουδών.
Το πρόγραμμα και των 2 κατευθύνσεων εμπλουτίζεται από μαθήματα προγραμματισμού και υπολογιστών και ανθρωπιστικών σπουδών που στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών καθώς και από μαθήματα διδακτικής, οικονομικών και δικαίου. Και οι δύο κατευθύνσεις υποστηρίζονται από εργαστήρια Φυσικής και Μηχανικής.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
1.Μαθηματικά
2.Φυσική και Τεχνολογικές της Εφαρμογές
3.Μηχανική

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης μαθηματικού εφαρμογών, με τις ειδικές γνώσεις στις περιοχές των βιομηχανικών μαθηματικών και οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης φυσικού εφαρμογών, με τις ειδικές γνώσεις στις επιστημονικές περιοχές των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες για την οργάνωση της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, και για τη λήψη αποφάσεων με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη, σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς όπως: τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρείες διακίνησης προϊόντων κ.λπ..
Ακόμη μπορούν να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην τεχνική - επαγγελματική.Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger