ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αναπτύσσουν κλασικές και σύγχρονες μαθηματικές μεθόδους ανάλυσης στις εφαρμοσμένες επιστήμες (π.χ. στη Βιολογία, στη Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Χρηματοοικονομία, στην Οικονομία κ.α.).
Επίσης, οι σπουδαστές καταρτίζονται σε μαθηματικούς υπολογισμούς σε ευρύ φάσμα εφαρμοσμένων και υπολογιστικών συστημάτων.
Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους διπλωματούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστημονική προσέγγιση προβλημάτων προηγμένων βιομηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
Παρέχει συγχρόνως το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για τη στελέχωση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, σε θέματα μαθηματικών.
Επιπλέον, οι διπλωματούχοι του θα μπορούν να απασχολούνται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης.

ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα αποκτούν ενιαίο Πτυχίο του Τμήματος με δυνατότητα επιλογής Ειδικεύσεων σε δύο κύριες κατευθύνσεις: 1)Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών
2)Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Ειδικεύσεις στο πτυχίο σημαίνουν έμφαση στην αντίστοιχη περιοχή εφαρμογών. Στην παρούσα φάση το Τμήμα θα υποστηρίξει τις εξής Ειδικεύσεις στην Κατεύθυνση Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών:
Μαθηματικές Μέθοδοι και Ανάπτυξη Λογισμικού Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών και στην κατεύθυνση Επιχειρησιακά Μαθηματικά: Χρηματοοικονομία
Λόγω του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών το οποίο υποστηρίζεται εν μέρει από τα Τμήματα Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Οικονομικών, Φυσικής και Χημείας στην Ειδίκευση Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών είναι δυνατόν να δοθεί έμφαση στα εξής: Βιομαθηματικά - Βιοϊατρικά Μαθηματικά, Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον, και Υλικά. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται από μαθήματα προγραμματισμού και υπολογιστών και ανθρωπιστικών σπουδών που στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών καθώς και απο μαθήματα διδακτικής, οικονομικών και δικαίου.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
1.Μαθηματικά
2.Φυσική και Τεχνολογικές της Εφαρμογές
3.Μηχανική

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Θα μπορούν να απασχοληθούν στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα ως στελέχη π.χ., Ενεργειακού Τομέα, Οργανισμών Τεχνολογίας, Ερευνητικών Κέντρων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Εταιριών, Χρηματοοικονομικών γραφείων, Εταιριών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εταιριών Διακίνησης Προϊόντων, Τμημάτων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας εταιριών, κτλ. Πιστεύεται ότι θα προτιμούνται σε θέσεις εργασίας όπου συνεκτιμώνται η ευρύτητα γνώσεων σε συγγενικά αντικείμενα, ο αναλυτικός τρόπος σκέψης, η μεγάλη εμπειρία σε αριθμητικές μεθόδους και στην ανάπτυξη λογισμικού, και συνεπώς η αυξημένη δυνατότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και της αγοράς.
Θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν πολλά σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα, οπότε θα έχουν την ευελιξία να επιλέγουν είτε μία σύγχρονη ειδικευμένη επαγγελματική κατεύθυνση είτε μια ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger