ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός του Τμήματος αυτού της Α.Σ.Κ. Τεχνών είναι να δώσει γνώσεις σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στην επιστήμη της τέχνης μέσα από την εξειδικευμένη γνώση που απορρέει από τη μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης, της θεωρίας της Τέχνης, τη Διδακτική της Τέχνης, τη Θεωρία Χώρου, την Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική και τέλος την Παιδαγωγική και ψυχολογία της Εκπαίδευσης.

Προγράμματα Σπουδών
Ιστορία της Τέχνης Επισκόπηση των περιόδων της Ιστορίας της Τέχνης. Τομείς στην ιστορία της νεότερης τέχνης από τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Σχολές και τεχνοτροπίες. Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ι Μαικήνες και καλλιτέχνες. Η κοινωνική λειτουργία του έργου τέχνης. Η κοινωνική θέση του καλλιτέχνη. Η θεωρία και η πρακτική της τέχνης. Οι πραγματείες και ο ρόλος τους. Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης II Κείμενα καλλιτεχνών. Κριτικά κείμενα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Μέθοδοι της Ιστορίας της Τέχνης. Αναγνώσεις της Μοντέρνας Τέχνης. Η Τέχνη των Μακεδόνων και των Κομνηνών. Η Τέχνη των Παλαιολόγων. Η Βυζαντινή εικόνα. Το ψηφιδωτό. Η Λαϊκή Τέχνη. Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης Ι Η δυνατότητα της κριτικής. Στάδια στην κριτική λειτουργία. Το πρόβλημα της ερμηνείας και της αξιολόγησης. Ανάλυση των εννοιών που χρησιμοποιεί η κριτική για να χαρακτηρίσει το έργο και τον καλλιτέχνη. Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης II Ανάλυση κριτικών κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα έργα πλαστικών τεχνών. Βοηθητικά κείμενα θεωρίας της Τέχνης. Άσκηση εφαρμογής. Διδακτική της Τέχνης Η καλλιτεχνική ανάπτυξη του παιδιού στις διάφορες ηλικίες. Μύηση του παιδιού στην καλλιτεχνική κληρονομιά, συνειδητοποίηση της κοινωνικής ύπαρξης και του ρόλου της Τέχνης, ολοκλήρωση της προσωπικότητας μέσω της Τέχνης. Κατανόηση των διαφόρων τεχνών. Πρακτική άσκηση των μαθητών σε ορισμένους κλάδους. Προγραμματισμός μαθημάτων, αποτίμηση της μάθησης, αναγκαία μέσα. Θεωρία Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Έννοιες και αντίληψη του χώρου. Συστήματα γεωμετρικής απεικόνισης του χώρου και εφαρμογές τους. Θεωρίες για τον αρχιτεκτονημένο χώρο. Η Αρχιτεκτονική ως τέχνη και η σχέση της με τις πλαστικές τέχνες. Ιστορική επισκόπηση των αρχιτεκτονικών μορφών. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική Οι κύριες φιλοσοφικές κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες αισθητικές θεωρίες: Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, νεότερη και σύγχρονη εποχή. Τα κύρια προβλήματα της Αισθητικής και της θεωρίας της Τέχνης και η εξήγηση των φιλοσοφικών προϋποθέσεών τους. Αισθητική εμπειρία, θεωρίες της Τέχνης, Αξιολόγηση, Τέχνη και Κοινωνία. Παιδαγωγική και ψυχολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σύντομη ιστορική επισκόπηση των θεωριών, των μεθόδων και των συστημάτων της αγωγής. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το φαινόμενο της αγωγής: το μορφώσιμο του ανθρώπου, σκοποί, ιδεώδη, παράγοντες και μέσα αγωγής. Ψυχολογία της Εκπαίδευσης Ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Αρχές της μάθησης και εφαρμογή τους στη διδασκαλία. Σύγχρονα διδακτικά συστήματα. Αξιολόγηση.

Θεωρητικοί της τέχνης, κριτικοί της τέχνης, εκπαιδευτικοί της Αθμιας και Βθμιας.

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger