ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής του ΤΕΙ Αθήνας προήλθε από τα Τμήματα Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής αποτελούν οι θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο του μηχανολογικού όσο και του ηλεκτρολογικού μέρους των συστημάτων μετατροπής της θερμικής σε μηχανική ενέργεια, και των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η σπουδή στο Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής διαρκεί, με βάση το τυπικό πρόγραμμα σπουδών, επτά (7) εξάμηνα στα πλαίσια της οποίας προβλέπονται έξι (6) εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων στους χώρους του τμήματος και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε παραγωγικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με θέμα ενεργειακής μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας. Οι σπουδές στο Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής μπορούν να εξειδικευθούν, με βάση την επιλογή μαθημάτων, στο γνωστικό πεδίο της Ενεργειακής Μηχανολογίας ή της Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, το πτυχίο, όμως, που αποκτούν οι απόφοιτοι είναι και για τις δύο περιπτώσεις ταυτόσημο.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Φυσικών Πόρων, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στη Δ.Ε.Η., στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002, σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μονάδων και δικτύων.Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger