ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

1/7/15

Mαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο: Πώς να ελέγξεις αν το παιδί σου τις έχει και πώς να παρέμβεις


Οι δυσκολίες των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο γραπτό λόγο εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της συγγραφής, δηλαδή στο σχεδιασμό, την καταγραφή, και τον έλεγχο ενός κειμένου (Αντωνίου, 2009, Troia, 2002, 2006, Παντελιάδου, 2000).
Σύμφωνα με τον Tompkins (2002), οι μαθητές με αδυναμίες στην παραγωγή γραπτής έκφρασης αδυνατούν να κατανοήσουν τα διάφορα κειμενικά είδη, επικεντρώνονται περισσότερο στις μηχανικές πλευρές της συγγραφής και δεν παρουσιάζουν μετα- συγγραφικές ικανότητες (Tompkins, 2002, Σπαντιδάκης, 2004, 2008).

Συμπτώματα δυσκολιών αυθόρμητης γραφής
  • Περιορισμένος αριθμός λέξεων
  • Απουσία παραγράφων (ή ελάχιστες παράγραφοι), απουσία προλόγου
  • Περιορισμένες ιδέες
  • Έλλειψη φαντασίας και πρωτοτυπίας
  • Απλοϊκό λεξιλόγιο
  • Προβλήματα στη δομή πρότασης
  • Έλλειψη συνοχής και σύνδεσης νοημάτων
  • Μορφοσυντακτικά λάθη, ορθογραφικά λάθη (φωνολογικά, μορφολογικά, ετυμολογικά
  • Λάθη στα σημεία στίξης
  • Δεν ακολουθούνται οι νόρμες της πρότασης

Στρατηγικές Παρέμβασης
Όνομα:.............  Ημερομηνία:............

Ορθογραφικός οδηγός 
Όταν γράφω σκέφτομαι να:Με βοηθάει να: 
γράφω καθαράδίνω το κείμενό μου σε κάποιον να το διαβάσει
...
μην ξεχνώξαναδιαβάζω προσεχτικά φωναχτά
επαληθεύω την έννοια των φράσεων
...
βάζω τα σημεία στίξηςξαναελέγχω τις ερωτήσεις
κοιτάζω τις οδηγίες
βλέπω τους διαλόγους
ξαναδιαβάζω φωναχτά
...
βάζω κεφαλαίαψάχνω την αρχή των φράσεων
ψάχνω τα κύρια ονόματα
...
κάνω συμφωνία ρημάτωνψάχνω το υποκείμενο που πηγαίνει με το ρήμα
...
κάνω συμφωνία ονομάτωνψάχνω το άρθρο που πάει με το όνομα
...
κάνω συμφωνία επιθέτωνψάχνω το όνομα που πάει με το επίθετο
...
γράφω τις λέξεις χωρίς λάθοςψάχνω τις λέξεις στο λεξικό
 διαβάζω τον ορισμό των ομώνυμων

Βιβλιογραφικές αναφορές
Aντωνίου, Φ. (2009). Στρατηγικές υποστήριξης και διδακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της παραγωγής του γραπτού λόγου των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επιστήμες της αγωγής.
Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι Και Γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Πόρποδας, Κ., Διακογιώργη, Κ., Δημάκος, Ι., & Καρατζής, Ι. (2008). Εργαλείο διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο. ΥΠΕΠΕΘ, ΕΠΕΑΕΚ
Σπαντιδάκης, Ι.Ι. (2004, 2008) Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.
Troia, G. A. (2002) Teaching writing strategies to children with disabilities: Setting generalization as the goal.Exceptionality, 10 (4), 249-269.
Troia, G.A. (2006) Writing instruction fοr students with learning disabilities. Στο: C. A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (Eds), Handbook of writing research (pp. 324-336). NY: The Guilford Press. Aπό την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας 
Tompkins, G. (2002). Struggling readers are struggling writers, too. Reading & Writing Quarterly, 18, 175-193.

Περισσότερα θέματα για μαθησιακές δυσκολίες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger