ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/12/15

Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί σου είναι χαρισματικό

Με τον όρο χαρισματικό παιδί εννοούμε το παιδί που συνδυάζει πολύ υψηλές ικανότητες  στον συναισθητικό αλλά και στο γνωστικό τομέα.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε πως έχει την απόλυτη νοημοσύνη γιατί έχει υψηλές επιδόσεις, όπως περιγράφονται από την πολλαπλή νοημοσύνη του Γκάρντενερ.
Αυτές είναι:
• Λογικομαθηματική
• Λεκτική
• Μουσική
• Χωρική
• Κιναισθητική
• Ενδοπροσωπική
• Διαπροσωπική
• Φυσιογνωστική
Κριτήρια Χαρισματικότητας:
Για θεωρήσουμε ότι ένα παιδί είναι χαρισματικό θα πρέπει να έχει σε πάνω από πέντε τομείς υψηλές επιδόσεις.
Τα χαρισματικά παιδιά στα πρώτα χρονιά της ζωής τους δεν χαρακτηρίζονται τόσο από τις γνώσεις τους αλλά από τον τρόπο που αποκτούν αυτές τις γνώσεις.
Τα  πέντε χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών:
Ταχύτητα και ευκολία αφομοίωσης
• Διαθέτουν μεγάλη ταχύτητα αντίληψης
• Συνειρμικά μπορούν να οδηγηθούν σε ένα νέο συμπέρασμα 
• Μπορούν να λύνουν προβλήματα αξιοποιώντας νέες δικές τους εφευρετικές λύσεις.
• Έχουν ευελιξία στη σκέψη και κάνουν ασυνήθιστους συσχετισμούς ανάμεσα σε διαφορετικές ιδέες.
• Μαθαίνουν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά
Έμφυτη Περιέργεια
• Αναζητούν την γνώση από μόνα τους μέσα από ερωτήσεις και προβληματισμούς που θέτουν
• Δείχνουν ιδιαίτερη περιέργεια για τον τρόπο λειτουργίας μηχανημάτων
• Δείχνουν ενδιαφέρον να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα και το περιβάλλον
• Διαθέτουν έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις επιστήμες όσο και για την λογοτεχνία
Έχουν ασυνήθιστα ισχυρή μνήμη
• Έχουν πολύ καλή βραχεία και μακρά μνήμη
• Συνειρμική  μνήμη
• Συσχετική μνήμη
• Φωτογραφική μνήμη
 Κριτικό πνεύμα
• Ετοιμόλογα και εύστοχα στις παρατηρήσεις που κάνουν
• Έχουν πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ
• Δέχονται την κριτική και τις παρατηρήσεις που τους γίνονται
• Ασκούν κριτική και σχολιάζουν θέματα και καταστάσεις 
Υψηλή ενσυναίσθηση
• Είναι συναισθηματικά, ασφαλή και ώριμα
• Εύκολα κατανοούν τα συναισθήματα  και μπαίνουν στην θέση του άλλου
• Δείχνουν ενδιαφέρον για τις σχέσεις και ευαισθησία για τα κοινωνικά προβλήματα
• Είναι περιζήτητοι  φίλοι λόγω των κοινωνικών χαρακτηριστικών που συνδυάζουν 

Περισσότερα θέματα για παιδιά εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger