ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/12/15

Πώς υπολογίζουμε κατ' εκτίμηση στα μαθηματικά

Υπολογισμοί κατ' εκτίμηση
Αποτέλεσμα εικόνας για αριθμομηχανη
Πολλές φορές χρειάζεται να υπολογίζουμε πράξεις με μεγάλους αριθμούς χωρίς να μας ενδιαφέρει το ακριβές αποτέλεσμα.
Τότε λέμε ότι θα υπολογίσουμε το αποτέλεσμα με εκτίμηση.

1ο παράδειγμα  : 4.368 + 2.692

Αφού δε μας ενδιαφέρει η ακρίβεια του αποτελέσματος, θα στρογγυλοποιήσω τους αριθμούς στη μεγαλύτερη οικογένεια :

4.368 : Μεγαλύτερη οικογένεια είναι η οικογένεια των μονάδων χιλιάδων (ΜΧ) με μεγαλύτερη τάξη αυτή των Μονάδων Χιλιάδων, στην περίπτωσή μας το 4.

Κοιτάζω το επόμενο ψηφίο, που είναι το 3.

Όταν το επόμενο ψηφίο είναι μικρότερο του 5, ο αριθμός στον οποίο θέλουμε να κάνουμε στρογγυλοποίηση μένει ο ίδιος κι όλα τα άλλα ψηφία γίνονται μηδενικά.

Στον 4.368 η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο 4 και επειδή το επόμενο ψηφίο, το 3, είναι μικρότερο του 5, το 4 θα παραμείνει 4 και τα άλλα ψηφία θα γίνουν μηδενικά.
4.368 = 4.000

2.692 : Μεγαλύτερη οικογένεια είναι οι μονάδες χιλιάδων (ΜΧ) και μοναδική τάξη η τάξη των Μονάδων Χιλιάδων, στην περίπτωσή μας το 2. Το επόμενο ψηφίο είναι το 6.
Όταν το επόμενο ψηφίο είναι 5 ή μεγαλύτερο του 5, το ψηφίο που θα στρογγυλοποιηθεί, θα αυξηθεί κατά 1 και τα υπόλοιπα ψηφία θα γίνουν μηδενικά.

Στον 2.692  η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο 2 και επειδή το επόμενο ψηφίο, το 6, είναι μεγαλύτερο του 5, το 2 θα γίνει 3 και τα άλλα ψηφία θα γίνουν μηδενικά.
2.692 = 3.000

Άρα  4.368 + 2.692 = 4000 + 3000 = 7.000

2ο παράδειγμα  : 6.751 – 4.378

Στον 6.751  η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο 6 και επειδή το επόμενο ψηφίο, το 7, είναι μεγαλύτερο του 5, το 6 θα γίνει 7 και τα άλλα ψηφία θα γίνουν μηδενικά.
6.751 = 7.000

Στον 4.378  η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο 4 και επειδή το επόμενο ψηφίο, το 3, είναι μικρότερο του 5, το 4 θα παραμείνει 4 και τα άλλα ψηφία θα γίνουν μηδενικά.
4.378 = 4.000

Άρα 6.751 – 4.378 = 7.000 – 4000 = 3000

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

3 σχόλια :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger