ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

16/12/15

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο

Υποκείμενο – Αντικείμενο Γ.Φ .
Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες πώς να βρίσκετε εύκολα το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο.

Τι είναι το υποκείμενο ; <ul><li>Το υποκείμενο είναι αυτό για το οποίο γίνεται ο λόγος στην πρόταση και φανερώνει ποι...
Πώς το βρίσκουμε; <ul><li>Το βρίσκουμε αν απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος + το ρήμα της πρότασης </li></ul><ul><li>Y </...

Το υποκείμενο μπορεί να είναι: <ul><li>Ουσιαστικό π.χ. Η  Μαρία μαγειρεύει ψάρια. </li></ul><ul><li>Αντωνυμία π.χ. ...

Τι είναι το αντικείμενο ; <ul><li>Το αντικείμενο  είναι αυτό στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου ενός μεταβ...


Πώς το βρίσκουμε; <ul><li>Το βρίσκουμε αν απαντήσουμε στην ερώτηση τι + το ρήμα της πρότασης  </li></ul><ul><li>A </li...

Το αντικείμενο μπορεί να είναι: <ul><li>Ουσιαστικό  π.χ. Η Μαρία μαγειρεύει ψάρια . </li></ul><ul><li>Ουσιαστικοποιημέ...

Η χρήση του κόμματος <ul><li>Το υποκείμενο , το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο  δε χωρίζεται ποτέ με κόμμα από το ...


Τι είναι το κατηγορούμενο ; <ul><li>Το κατηγορούμενο μας πληροφορεί για μια ιδιότητα ή για ένα χαρακτηριστικό που έχε...

Ποια είναι τα κυριότερα συνδετικά ρήματα; <ul><li>Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα είναι: </li></ul><ul><li>Είμαι, γίνομ...

Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι: <ul><li>Ουσιαστικό  π.χ. Ο Θάνος είναι δάσκαλος . </li></ul><ul><li>Επίθετο  π.χ. Η...

Μικρά μυστικά του κατηγορούμενου <ul><li>Με μερικά ρήματα που χρησιμοποιούνται ως συνδετικά , το κατηγορούμενο παίρνε...

Μικρά μυστικά του κατηγορούμενου <ul><li>Όταν σε μια πρόταση υπάρχουν περισσότερα από ένα κατηγορούμενα, αυτά χωρίζοντ...

Η χρήση του κόμματος <ul><li>Το υποκείμενο , το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο  δε χωρίζεται ποτέ με κόμμα από το ...

Περισσότερες καρτέλες εκμάθησης εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger