ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/1/16

Πώς κάνουμε γρήγορους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με το 10, το 100, το 1.000 κτλ.Πολλαπλασιασμός με το 10, το 100, το 1.000 κ.λπ.
Με ακέραιο : Συμπληρώνουμε τόσα μηδενικά στο τέλος του αριθμού, όσα και τα μηδενικά του 10, του 100, του 1.000 κ.λπ.
Με δεκαδικό : Μετακινούμε την υποδιαστολή στο γινόμενο τόσες θέσεις προς τα δεξιά, όσα και τα μηδενικά του 10, του 100, του 1.000 κ.λπ.
Παραδείγματα : 65 * 10 = 650 ----- 65 * 100 = 6.500 ----- 65 * 1.000 = 65.000 ----- 65 * 10.000 = 650.000
4,325 * 10 = 43,25 ----- 4,325 * 100 = 432,5 ----- 4,325 * 1.000 = 4.325 ----- 4,325 * 10.000 = 43.250

Διαίρεση με το 10, το 100, το 1.000 κ.λπ.
Με Διαιρετέο ακέραιο : Χωρίζουμε στον αριθμό από τα δεξιά προς τα αριστερά τόσες θέσεις,όσες είναι και τα μηδενικά του 10, του 100, του 1.000 κ.λπ.
Με Διαιρετέο δεκαδικό : Μεταφέρουμε την υποδιαστολή του αριθμού τόσες θέσεις προς τα αριστερά, όσα και τα μηδενικά του 10, του 100, του 1.000 κ.λπ.
Παραδείγματα : 635 : 10 = 63,5 ----- 635 : 100 = 6,35 ----- 635 : 1.000 = 0,635 ----- 635 : 10.000 = 0,0635
48,23 : 10 = 4,823 ----- 48,23 : 100 = 0,4823 ----- 48,23 :1.000 = 0,04823 ----- 48,23 : 10.000 = 0,004823
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger