ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

18/2/16

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα ισοδύναμα κλάσματα


Ποια κλάζμαηα λέγομηαι      ιζοδύμαμα;• Δύξ κλάζμαηα λέγξμηαι ιζοδύμαμα ή ίζα όηαμ εκθοάζξρμ ηξ ίδιο μέρος ηοσ όλοσ...
Έλεγτος ιζοδύμαμωμ κλαζμάηωμ• Ελέγςξρμε αμ δρξ κλάζμαηα είμαι ιζξδύμαμα πολλαπλαζιάζομηας «τιαζηί» ηοσς όροσς ηοσς.• Τα ...
1ος ηρόπος καηαζκεσής   ιζοδύμαμωμ κλαζμάηωμ• Πολλαπλαζιάζοσμε ηξρπ όροσς ηοσ κλάζμαηος (αοιθμηηή και παοξμξμαζηή) με...
2ος ηρόπος καηαζκεσής   ιζοδύμαμωμ κλαζμάηωμ• Διαιρούμε ηξρπ όροσς ηοσ κλάζμαηος με ηξμ ίδιο θσζικό αριθμό.• Ποξκύπηει...
Αμάγωγα κλάζμαηα• Έμα κλάζμα πξρ δεμ μπορεί μα απλοποιηθεί, γιαηί δεμ ρπάοςει άλλξπ αοιθμόπ εκηός από ηξ 1, πξρ μα είμαι...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger