ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

2/9/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 12η ενότητα Γ' Γυμνασίου (Θεϊκές αδυναμίες).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να σχηματίσετε τις εγκλίσεις των ρημάτων οι οποίες λείπουν.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ                 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                    ΕΥΚΤΙΚΗ                      ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
………………….           λάβωμεν                         …………….                      ……………………
………………….          ……………….                  βάλοιτο                            ………………
ἐλιπόμην                     ………………                  ………………                    ………………..
………………..            ἀποβληθῇ                       ………………                     …………………
ἐξεπλάγης                    …………….                       …………………             ……………………….
………………..            …………………                  ………………..                μαθόντων
………………..             ………………..                   ἀγάγοις                           ………………….
………………..          ………………..                  …………………                        ἰδέ


2. Να πραγματοποιήσετε τις χρονικές αντικαταστάσεις στον παρακάτω πίνακα, συμπληρώνοντας όσα κενά χρειάζεται

ΕΝΕΣΤ.           ΠΑΡΑΤΑΤ.          ΜΕΛΛΩΝ           ΑΟΡΙΣΤ.           ΠΑΡΑΚΕΙΜ.           ΥΠΕΡΣ.
                        ἐτιμᾶτο
ὁρῷμεθα
                                                                           βαλέτω
                                                                                                  τετελεσμένος ῷ


3. Να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω χρονικές αντικαταστάσεις, συμπληρώνοντας τις στήλες όπου χρειάζεται.

ΕΝΕΣΤ.           ΠΑΡΑΤΑΤ.          ΜΕΛΛΩΝ           ΑΟΡΙΣΤ.           ΠΑΡΑΚΕΙΜ.           ΥΠΕΡΣ.
βάλλομεν
                                                  λείψεται
                                                                           λάθοιμι
                                                                                                    λέλειπται
μάνθανε
                                                                          ἀγάγηται


4. Να πραγματοποιήσεις τις παρακάτω εγκλιτικές αντικαταστάσεις, συμπληρώνοντας τις στήλες όπου χρειάζεται.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ                 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                    ΕΥΚΤΙΚΗ                      ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
εἴπομεν
                                   γένηται
                                                                            βάλοιεν
                                                                                                                    λαβέ
ηὑρέθης
                                  ἐκπλαγῇς

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger