ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/12/12

Συμβουλές διδασκαλίας για πολλαπλασιασμό

Α) Οριζόντιος πολλαπλασιασμός:
15 x 4 = (10 + 5) x 4 =(10 x 4) + (5 x 4) = 40 + 20 = 60

Αναλύω το 15 σε Μονάδες και Δεκάδες (10 + 5) και πολλαπλασιάζω χωριστά τις Δεκάδες και τις Μονάδες με το 4. Έπειτα προσθέτω τα γινόμενα.Β) Κάθετος πολλαπλασιασμός:
Βήμα 1ο: Γράφω κάθετα τον πολλαπλασιασμό.


Βήμα 2ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 6 = 48.
Γράφω το 8 και κρατάω 4 (κρατούμενο).
Image
Βήμα 3ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 4 = 32 και 4 το κρατούμενο (32+4=36) ... μας κάνουν 36. Γράφω 36.
image
Βήμα 4ο: Γράφω το 0 κάτω από το 8. Πολλαπλασιάζω το 3 x 6 = 18.
Γράφω το 8 και κρατάω 1.
image
Βήμα 5ο: Πολλαπλασιάζω 3 x 4 = 12. 12 και 1 το κρατούμενο (12+1=13)... μας κάνει 13. Γράφω το 13.


image
Βήμα 6ο: Προσθέτω τα δύο μερικά γινόμενα, δηλαδή τους δύο αριθμούς που έχω βρει από
τους πολλαπλασιασμούς που έκανα και λέω
368 + 1.380 = 1.748. Την πρόσθεση την κάνω κάθετα με τον τρόπο που έχω μάθει.
image
Το 1.748 είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 46 x 38. Δηλαδή 46 x 38 = 1.748


Γ) Πολλαπλασιασμός με 10, 100, 1000:
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 10 , 100 , 1.000Δ) Πολλαπλασιασμός με κλάσματα: 

 3/5 Χ 2/8 = 3 Χ 2 / 5 Χ 8 = 6/40 

Το γινόμενο δύο κλασμάτων είναι ένα νέο κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών . Ε) Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών: 

Όταν πολλαπλασιάζω δύο δεκαδικούς αριθμούς μεταξύ τους ή ένα δεκαδικό μ' έναν ακέραιο, τότε: 
 • πολλαπλασιάζω μεταξύ τους τα ψηφία, όπως και στους ακεραίους(σα να μην υπάρχει η υποδιαστολή), 
 • στο αποτέλεσμα βάζω υποδιαστολή μετρώντας από δεξιά προς τα αριστερά τόσα ψηφία όσα ήταν συνολικά τα δεκαδικά ψηφία στους δύο αριθμούς. 
 • Όταν πολλαπλασιάζω ένα δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 1000: γράφω τα ψηφία του δεκαδικού αριθμού(χωρίς την υποδιαστολή)
 •  βάζω την υποδιαστολή σε νέα θέση τόσα ψηφία δεξιότερα όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000. Αν χρειάζεται, στο τέλος του αριθμού, συμπληρώνω με μηδενικά(και δε βάζω υποδιαστολή) 


  Δημοσίευση σχολίου

  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  TRANSLATE THIS SITE

   
  Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
  Powered byBlogger