Συμβουλές διδασκαλίας για τα κλάσματα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Ανακαλύπτω τα κλάσματα
Πώς φτιάχνουμε κλάσματα;

Έχουμε μια πίτσα και θέλουμε να τη μοιράσουμε σε 4 παιδιά.
Όλα τα κομμάτια πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους.

Πώς θα χωρίσουμε την πίτσα σε ίσα μέρη;

Για να χωρίσουμε την πίτσα σε ίσα μέρη χαράζουμε άξονες συμμετρίας.
Τι είναι ο άξονας συμμετρίας;
Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις περισσότερα
Τώρα δίνουμε σε κάθε παιδί από ένα κομμάτι.
Πώς το λέμε;

Λέμε πως κάθε παιδί πήρε το ένα τέταρτο της πίτσας
Πώς το γράφουμε;

Και το γράφουμε
Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί;

Πώς το λέμε

Πώς το γράφουμε

Τι ...τρώμε;

Μελέτησε με προσοχή τον παρακάτω πίνακα;
Το γράφω με λέξεις
Το σχεδιάζω
Το διαβάζω
Το γράφω με
αριθμούς
Κόβω έναν κύκλο σε δύο ίσα μέρη και παίρνω το ένα.
ένα δεύτερο

Η σημαία της Γερμανίας αποτελείται από τρία ίσα κομμάτια υφάσματος. Το κίτρινο κομμάτι είναι το ένα από τα ίσα μέρη.
ένα τρίτο

Μοιράζω μια σοκολάτα σε τέσσερα ίσα μέρη και παίρνω το ένα
ένα τέταρτο
Έχω μια ταινία πέντε εκατοστών και κόβω το ένα εκατοστό.
ένα πέμπτο
Σε μια αυγοθήκη έχουμε δώδεκα αυγά. Βάφουμε κόκκινο το ένα.
ένα δωδέκατο


Παίρνω περισσότερα από ένα ίσα μέρη
Σε προηγούμενο μάθημα μοιράσαμε μια πίτσα σε τέσσερα (4) παιδιά ... και κάθε παιδί πήρα από ένα τέταρτο της πίτσας.
Τι μέρος της πίτσας πήραν τα 2 παιδιά;
Τι μέρος της πίτσας πήραν τα 3 παιδιά;
Τι μέρος της πίτσας πήραν τα 4 παιδιά;

Τώρα ας υποθέσουμε πως ...
...χωρίζουμε έναν κύκλο σε οκτώ ίσα μέρη
...παίρνουμε τατρία ίσα μέρη
...γράφουμε...
...και το διαβάζουμε
τρία όγδοα
ή
...έχουμε πέντε κουλουράκια
...παίρνουμε ταδύο
...γράφουμε...
...και το διαβάζουμε
δύο πέμπτα


Ισοδύναμα κλάσματα
Α. Η Βιολέτα και η Νίκη έφαγαν κομμάτια από 2 ίδιες σοκολάτες.
Βιολέτα
Νίκη
 
Όπως βλέπετε τα δύο κορίτσια έφαγαν την ίδια ποσότητα σοκολάτας.
Λέμε πως τα κλάσματα αυτά είναι ισοδύναμα , δηλαδή ίσα μεταξύ τους, και γράφουμε:

Β. Ο Μάριος και ο Κώστας έβαψαν ένα μέρος από τους ίδιους κύκλους που σχεδίασαν.
Κώστας 
Μάριος
 
Ο Μάριος και ο Κώστας έβαψαν το ίδιο μέρος των κύκλων.
Λέμε πως τα κλάσματα αυτά είναι ισοδύναμα , δηλαδή ίσα μεταξύ τους, και γράφουμε:


Πηγή: http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/fract_c/fract_c_index.htm

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)