Οι αριθμοί στα Αγγλικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ


Cardinal numbers – Βασικοί αριθμοί

zero
(ζίροου)
μηδέν (χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη αλλά και για θερμοκρασίες)
nil
(νίλ)
μηδέν (χρησιμοποιείται όταν περιγράφονται τα αποτελέσματα αθλημάτων)
nought
(νότ)
μηδέν (το ψηφίο 0)
"O"
(όου)
μηδέν (προφέρεται σαν το αγγλικό γράμμα ‘Ο’ και χρησιμοποιείται προφορικά, ειδικά σε αριθμούς τηλεφώνων)
one
(ουάν)
ένα
two
(τού)
δύο
three
(θρί)
τρία
four
(φορ)
τέσσερα
five
(φάιβ)
πέντε
six
(σιξ)
έξι
seven
(σέβεν)
επτά
eight
(έιτ)
οκτώ
nine
(νάιν)
εννέα

ten
(τεν)
δέκα
eleven
(ιλέβεν)
έντεκα
twelve
(τουέλβ)
δώδεκα
thirteen
(θέρτίν)
δεκατρία
fourteen
(φόρτίν)
δεκατέσσερα
fifteen
(φίφτίν)
δεκαπέντε
sixteen
(σίξτίν)
δεκαέξι
seventeen
(σέβεντίν)
δεκαεπτά
eighteen
(έιτίν)
δεκαοκτώ
nineteen
(νάιντίν)
δεκαεννιά
twenty
(τουέντι)
είκοσι
twenty-one
(τουέντι-ουάν)
είκοσι-ένα
twenty-two
(τουέντι-του)
είκοσι-δύο
twenty-three
(τουέντι θρι)
είκοσι-τρία
thirty
(θέρτι)
τριάντα
forty
(φόρτι)
σαράντα
fifty
(φίφτι)
πενήντα
sixty
(σίξτι)
εξήντα
seventy
(σέβεντι)
εβδομήντα
eighty
(έιτι)
ογδόντα
ninety
(νάιντι)
ενενήντα
one hundreda hundred
(ουάν χάντρεντ, ε χάντρεντ)
εκατό
one hundred and one,a hundred and one
(ουάν χάντρεντ εντ ουάν, ε χάντρεντ εντ ουάν)
εκατόν ένα
two hundred
(του χάντρεντ)
διακόσια
three hundred
(θρι χάντρεντ)
τριακόσια
one thousanda thousand
(ουάν θάουσαντ, ε θάουσαντ)
χίλια
two thousand
(του θάουσαντ)
δυο χιλιάδες
three thousand
(θρι θάουσαντ)
τρεις χιλιάδες
one milliona million
(ουάν μίλιον, ε μίλιον)
ένα εκατομμύριο
one billiona billion
(ουάν μπίλιον, ε μπίλιον)
ένα δισεκατομμύριοΔημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)