Το ρήμα έχω (to have got) στα Αγγλικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

I have

I have (άι χαβ)
you have (γιού χαβ)
he has (χι χαζ)
she has (σι χαζ)
it has (ιτ χαζ)
we have (γουί χαβ)
you have (γιού χαβ)
they have (δέι χαβ)

εγώ έχω
εσύ έχεις
αυτός έχει
αυτή έχει
αυτό έχει
εμείς έχουμε
εσείς έχετε
αυτοί,αυτές,αυτά
έχουν
ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (TO HAVE GOT)

Το «έχω» είναι το πιο ‘ένα από τα πιο συνηθισμένα ρήματα στην αγγλική γλώσσα
και χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους
Ως κύριο ρήμα
Ως κύριο ρήμα δηλώνει κατοχή.
Για παράδειγμα : “I have a house.” “I have a car.“ «Έχω σπίτι» «Έχω ένα αυτοκίνητο»
Όταν το χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε κατοχή μπορούμε να πούμε "I have..." ‘η  "I have got...".
Όταν μιλάμε για πράξεις χρησιμοποιούμε μόνο το  "have".
Για παράδειγμα:
Κατοχή :-
I have a shower in my bathroom. = I have got a shower in my bathroom.
‘Εχω μια ντουζιέρα στο μπάνιο μου.

Πράξη:-
I have a shower every day.
Κάνω ντουζ κάθε μέρα

 
To have ως βοηθητικό ρήμα
Το ρήμα “to have” χρησιμοποιείται ως βοηθητικό ρήμα για να σχηματίσει τον παρακείμενο άλλων ρημάτων.
Για παράδειγμα: “I have read a lot of books,” «έχω διαβάσει πολλά βιβλία» 

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)