Το ρήμα είμαι (to be) στα Αγγλικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Το ρήμα είμαι στα αγγλικά είναι be (μπί) και στην απαρεμφατική μορφή to be δηλαδή είναι,το να είμαι.


I am
you are
he is
she is
it is
we are
you are 
they are
ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΟ ΒΕ)
be-was-been

Present Simple
Απλός Ενεστώτας
Πρέζεντ σίμπλ
I
'm/am
Άιμ/άι έμ
Έγώ είμαι
you
are
Γιου άα,άρ
Εσύ είσαι
he
is
Χι ιζ
Αυτή είναι
she
is
Σι ιζ
Αυτό είναι
it
is
Ιτ ιζ
Αυτό είναι
we
are
Γουί άα,αρ
Εμείς είμαστε
you
are
Γιου άα,αρ
Εσείς είστε
they
are
Δέι άα,αρ
Αυτοί,αυτές,αυτά είναιPresent Continuous
Εξακολουθητικός Ενεστώτας
μεταγραφή
Χρησιμοποιείται για πράξη που συνεχίζεται
I'm/am being
Εμ μπίιν
Εγώ είμαι
youAre being
Άα,αρ μπίιν
Εσύ είσαι
heIs being
Χι Ιζ μπίιν
Αυτός είναι
sheIs being
σι “
Αυτή είναι
itIs beingιτ 
Αυτό είναι
weAre beingΓουί άα,αρ μπίιν
Εμείς είμαστε
youAre being
Γιου “
Εσείς είστε
theyAre being
Δέι άα,αρ μπίιν
Αυτοί,αυτές,αυτά είναι


Simple past
Απλός αόριστος
Για πράξη που έγινε μία φορά στο παρελθόν

I was
Άι γουόζ
Εγώ ήμουν

you were
Γιου γούερ/γούεα
Εσύ ήσουν

he was
Χι γουόζ
Αυτός ήταν

she was
σι γουόζ
Αυτή ήταν 

it was
ιτ γουόζ
Αυτό  ήταν
we were
Γουί γούερ/γούεα 
Εμείς ήμασταν

you were
Γιου γούερ/γούεα
Εσείς ήσασταν

they were
Δέι γούερ/γούεα
Αυτοί,αυτές,αυτά ήταν

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)