Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ενότητες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

Λύσεις ασκήσεων νέου σχολικού βιβλίου

Λύσεις ασκήσεων παλαιού σχολικού βιβλίου

Λύσεις ασκήσεων παλαιού σχολικού βιβλίου


Βοηθήματα

Βοήθημα με λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου  για τα Μαθηματικά Ε' Δημοτικού 

Online λυσάρι μαθηματικών ασκήσεων

Εκπαιδευτικό λογισμικό Ε' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό Μαθηματικά Ε' και ΣΤ' Δημοτικού 

Διαδραστικές online ασκήσεις 

Μαθηματικά E' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 


Επανάληψη στα κλάσματα για παιδιά Ε' και ΣΤ' Δημοτικού


Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά Ε' Δημοτικού

22 εκπαιδευτικά παιχνίδια

Διαδραστικές online ασκήσεις 

Μαθηματικά E' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια


Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

Ασκήσεις, προβλήματα, τεστ, θεωρία εφ' όλης της ύλης

Φύλλα εργασίας
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ
Βλέπω τις διαιρέσεις και γράφω το αποτέλεσμα. Προσοχή στις οδηγίε...
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Γράφω το εμβαδόν των ορθογωνίων τριγώνων που βλέπω.
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Βρίσκω το εμβαδόν των οργθογωνίων τριγώνων που βλέπω.
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ
Βρίσκω το εμβαδόν των οργθογωνίων παραλληλογράμμων που βλέπω.
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Παίζω με το τάγκραμ
Παιχνίδι ( html ),  Σελίδα: Tangram Games,  Παραγωγή: Tangram Games
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Αντιστοιχίζω το μισό της κάθε πρότασης με το άλλο της μισό.
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ
Γράφω την περίμετρο ή το εμβαδόν των σχημάτων που βλέπω
Παιχνίδι ( html ),  Σελίδα: BGFL,  Παραγωγή: BGFL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
Γράφω τη περίμετρο των γεωμετρικών σχημάτων που βλέπω
Λογισμικό (xls - 0,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Μετατρέπω τα κλάσματα σε ομώνυμα
Έντυπο (doc - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Γράφω τους σωστούς αριθμούς ώστε τα κλάσματα να είναι ισοδύναμα
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Επιλέγω τι είδους λύσεις ταιριάζουν στα προβλήματα της κλασματική...
Παιχνίδι (pps - 2,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μαθαίνω βοηθώντας στη λύση του προβλήματος με κλασματική μονάδα
Παιχνίδι (pps - 1,8 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μαθαίνω βοηθώντας στη λύση του προβλήματος με κλασματική μονάδα
Παιχνίδι (pps - 1,8 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αντιστοιχίζω τις προτάσεις για να φτιάξω τη λύση του προβλήματος
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αντιστοιχίζω το κάθε κλάσμα με την ποσότητα που εκφράζει
Παιχνίδι (html - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ 10
Κάνω κλικ πάνω στην αριθμογραμμή του 10 όπου μου δείχνει το κλάσμ...
Παιχνίδι (pps - 0,9 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ
Βλέπω πως τοποθετώ ένα κλάσμα στην αριθμογραμμή
Παρουσίαση (pps - 0,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 10, 100, 1000
Λογισμικό αξιολόγησης (xls-0,2MB) Λογισμικό αξιολόγησης (xls-0,2MB)
2 Αρχεία,  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ 10, 100, 1000 κτλ
Βρίσκω τα αποτελέσματα των διαιρέσεων με 10, 100, 1000 …
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΜΕ 10, 100, 1000 κτλ
Βρίσκω τα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών με 10, 100, 1000 …
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Λύνω τις διαιρέσεις με δεκαδικό υπόλοιπο
Λογισμικό (xls - 0,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
Βλέπω τα προβλήματα και γράφω πως θα κάνω τον πολλαπλασιασμό ή τη...
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΘΕΣΗ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΥ
Βλέπω τα προβλήματα και γράφω πως θα κάνω τη διαίρεση ή τον πολλα...
Λογισμικό (xls - 0,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΗ ΜΟΝΑΔΑ
Φτιάχνω την ακέραιη μονάδα με πολλούς τρόπους
Παιχνίδι (pps - 2,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΘΕΣΗ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ
Βλέπω πως φτιάχνουμε δεκαδικό ενδιάμεσο σε άλλους δύο
Παρουσίαση (pps - 2,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΚΑΔΙΚΑ
Βλέπω τις αναλογίες και φτιάχνω τα κλάσματα και τους αριθμούς
Λογισμικό (xls - 0,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Γράφω τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς που πρέπει
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΜΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Γράφω τη σωστή μεικτή γραφή των αριθμών
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
ΑΞΙΑ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Φτιάχνω το μεγαλύτερο και το μικρότερο αριθμό με τα ψηφία που έχω
Λογισμικό (xls - 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool
Μαθηματικά κατά ενότητα

Μαθηματικά Ε΄-Κύπρος
Για να μπορείτε να ανοίξετε τα συμπιεσμένα files πρέπει να έχετε το πρόγραμμα winzip

Ενότητα 1:
Ενότητα 2:
Ενότητα 3:
Ενότητα 4:

Ενότητα 5:
Ενότητα 6:
Ενότητα 7:
Ενότητα 8:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)