Η πρόθεση συν

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ «ΣΥΝ»


Ας εξετάσουμε ορισμένες μεταβολές , ορισμένες παθήσεις του (ν), όταν αυτό βρεθεί μπροστά από άλλα σύμφωνα:


α) Το (ν) στην πρόθεση συν, όταν βρεθεί μπροστά από τα ουρανικά σύμφωνα κ, γ, χ, μετατρέπεται σε γ:

συν - κάτοικος   =      συγκάτοικος

συν - γραφέας   =      συγγραφέας

συν - χαίρω       =      συγχαίρω

β) Το (ν) της παραπάνω πρόθεσης, όταν βρεθεί μπροστά από τα χειλικά π, β, φ ή μπροστά από το ψγίνεται μ:

συν - πονώ        =      συμπονώ

συν - βάλλει      =      συμβάλλει

συν - φωνώ       =      συμφωνώ

συν - ψηφίζω     =      συμψηφίζω

γ) Μπροστά από τα υγρά σύμφωνα λ, ρ και το ένρινο μ το (ν), αφομοιώνεται με αυτά και έτσι έχουμε ν + λ = λ λν + ρ = ρ ρ και ν + μ = μ μ:

συν - λαβή        =      συλλαβή

συν - ροή          =      συρροή

συν - μαθητής  =      συμμαθητής

δ) Μπροστά από το συριστικό σύμφωνο (σ) το (ν) της πρόθεσης (συν), εάν μετά το -σ- ακολουθεί φωνήεν, γίνεται και αυτό -σ- και έτσι έχουμε δύο -σ σ-, εάν ακολουθεί σύμφωνο, τότε το-ν- αυτό χάνεται. Π.χ.

συν - σίτιο         =      συσσίτιο

συν - στάση      =      σύσταση

συν - σωρεύω   =      συσσωρεύω

συν - σκέψη      =      σύσκεψη


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)