Η ορθογραφία της προστακτικής

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Η ορθογραφία της προστακτικής 

Η πιο συχνή προστακτική (η συνοπτική προστακτική ή προστακτική αορίστου) σχηματίζεται από το θέμα του αορίστου με την προσθήκη συγκεκριμένων καταλήξεων:

● Στην ενεργητική φωνή βάζουμε «-ε» και «-τε»: γράψε, γράψτε / μίλησε, μιλήστε.


● Στην παθητική φωνή βάζουμε «-ου» και «-είτε»: γράψου, γραφτείτε / κοιμήσου, κοιμηθείτε.

Συχνά πριν τις καταλήξεις υπάρχει ένα [ι]
που προκαλεί πολλά ορθογραφικά λάθη.


Ας δούμε πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε...


 Α  Ενεργητική φωνή

Στην πρώτη συζυγία (ρήματα σε -ω) τα πράγματα είναι εύκολα. Το [ι] του ενεστώτα διατηρείται στον αόριστο, άρα και στη συνοπτική προστακτική:


αρχίζω > άρχισα > άρχισε, αρχίστε
αφήνω > άφησα > άφησε, αφήστε
λύνω > έλυσα > λύσε, λύστε
δακρύζω > δάκρυσα > δάκρυσε, δακρύστε
κλείνω > έκλεισα > κλείσε, κλείστε
αθροίζω > άθροισα > άθροισε, αθροίστε

Στη δεύτερη συζυγία (ρήματα σε -ώ) ο αόριστος σχηματίζεται κατά κανόνα σε «-ησα». Αυτό το ήτα περνάει και στη συνοπτική προστακτική:


βοηθώ > βοήθησα > βοήθησεβοηθήστε
οδηγώ > οδήγησα > οδήγησεοδηγήστε
κρατώ > κράτησα > κράτησεκρατήστε
χρησιμοποιώ > χρησιμοποίησα > χρησιμοποίησεχρησιμοποιήστε
αλλά:
μεθώ > μέθυσα > 
μέθυσεμεθύστε
και:
βουτώ > βούτηξα > 
βούτηξεβουτήξτε
τραβώ > τράβηξα > τράβηξετραβήξτε Β  Παθητική φωνή

Στην παθητική φωνή το [ι] εμφανίζεται μόνο στον πληθυντικό και είναι πάντοτε «ει»:


αφήνομαι > αφέθηκα > αφέσου, αφεθείτε
λύνομαι > λύθηκα > λύσου, λυθείτε
κρατιέμαι > κρατήθηκα > κρατήσου, κρατηθείτε
κινούμαι > κινήθηκα > κινήσου, κινηθείτεΔείτε περισσότερα για τη λανθασμένη χρήση της προστακτικής εδώ

Κάντε online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά εδώ.

Για το e-didaskalia.blogspot.gr
Αποστόλης Ζυμβραγάκης
Φιλόλογος

Περισσότερα γλωσσικά λάθη εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)