Φυσική Α' Γυμνασίου - Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Συγγραφέας: Μαρία Παππά
Έκδοση: taexeiola
Μορφή: Online Pdf
Σελ.: 191

Φυσική Α΄ Γυμνασίου Λύσεις – Απαντήσεις Φύλλων Εργασίας

Φυσική Α΄ Γυμνασίου Λύσεις βιβλίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα του σχολικού βιβλίου της Φυσικής Α΄ Γυμνασίου. Παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις-λύσεις στις ερωτήσεις καθώς και στις εργασίες στα φύλλα εργασιών. Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών στο να κατανοήσουν το «γιατί». Ο Μαθητής θα πρέπει πρώτα μόνος να προσπαθεί να βρεί τις λύσεις των ασκήσεων και όπου δυσκολεύονται να υποστηρίζονται από το λυσάρι. Το παρόν βιβλίο «Φυσική Α΄ Γυμνασίου: Λύσεις – Απαντήσεις» έκδοσης taexeiola, είναι ελεύθερο προς ανάγνωση από την ιστοσελίδα taexeiola.gr αλλά και άλλους διαδικτυακούς τόπους. Επιτρέπεται αναδημοσίευση του έργου μέσω του διαδικτύου, μετά από σχετική άδεια του εκδότη. Περιεχόμενα Φυσικής Α Γυμνασίου: Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή, Φύλλο Εργασίας 2: Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια, Φύλλο Εργασίας 3: Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα, Φύλλο Εργασίας 4: Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση, Φύλλο Εργασίας 5: Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία, Φύλλο Εργασίας 6: Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού – Ο “Κύκλος” του Νερού, Φύλλο Εργασίας 7: Η Διαστολή και Συστολή του Νερού – Μια Φυσική “Ανωμαλία”, Φύλλο Εργασίας 8: Το Φως Θερμαίνει – “Ψυχρά” και “Θερμά” Χρώματα, Φύλλο Εργασίας 9: Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-Θερμαίνει, Φύλλο Εργασίας 10: Το Ηλεκτρικό βραχυ-Κύκλωμα – Κίνδυνοι και “Ασφάλεια”, Φύλλο Εργασίας 11: Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ο Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας, Φύλλο Εργασίας 12: Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Η Ηλεκτρική (ιδιο-)Γεννήτρια.Περισσότερα βοηθήματα για το Γυμνάσιο εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.Φυσική Α' Γυμνασίου - Βοήθημα 
Φυσική Α' Γυμνασίου - Λύσεις ασκήσεων

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)