Εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
9

Επαναληπτικές ασκήσεις των μαθημάτων του Δημοτικού για όλες τις ενότητες 

Λυσάρια

Φύλλα εργασίας για το Πάσχα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού

Εκπαιδευτικά λογισμικά 

Διδακτικά πακέτα

Εκπαιδευτικό υλικό αγγλικής γλώσσας 

Εκπαιδευτικό υλικό γαλλικής γλώσσας

Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για Α', Β' και Γ' Δημοτικού 

Σχεδιαγράμματα εκθέσεων για το Δημοτικό

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας  

Συμβουλές διδασκαλίας για ανάγνωση

Συμβουλές διδασκαλίας για ορθογραφία

Βοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Εκπαιδευτικό βοήθημα

Γράφω σωστές εκθέσεις - Συμβουλές διδασκαλίας για έκθεση  

Πλούσιο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για αυτιστικά παιδιά 

Εκπαιδευτικό υλικό για την παράλληλη στήριξη  

Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής για την Α' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής για τη Γ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής για τη Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής για την Ε' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής για τη ΣΤ' Δημοτικού

Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής - Εκπαιδευτικό βοήθημα, κατάλληλο για την εκμάθηση της Ελληνικής σε αλλοδαπούς 

Δωρεάν online εκπαιδευτικό υλικό για εκμάθηση Ελληνικών ως ξένη γλώσσα 

Θέματα και απαντήσεις για τον διαγωνισμό "Καγκουρό" + Δωρεάν βιβλίο Μαθηματικών για εξάσκηση

Γλωσσικές ασκήσεις για την Α' Δημοτικού - Βοήθημα

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για την Α' Δημοτικού - Βοήθημα

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την Α' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Β' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Β' Δημοτικού - Βοήθημα 

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια  

Γραμματική Γ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις

Εμπεδώνω τη Γλώσσα μου - Βοήθημα Γραμματικής Γ' Δημοτικού 

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Γ' Δημοτικού - Βοήθημα  

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Γ' Δημοτικού - Βοήθημα  Γλώσσα Δ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια  

Γραμματική Δ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα  

Γλώσσα E' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά E' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια    

Γραμματική για Ε' και ΣΤ' Δημοτικού - Βοήθημα  

Η Γραμματική μου με μια ματιά - Βοήθημα για την Ε' και τη ΣΤ' Δημοτικού 

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για την Ε' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την Ε' Δημοτικού - Βοήθημα 


Γλώσσα Ε' Δημοτικού - Επαναληπτικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες 

Ιστορία Ε' Δημοτικού - Σχεδιαγράμματα για όλα τα μαθήματα  

Φύλλα εργασίας Γεωγραφία Ε' Δημοτικού  

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Βοήθημα με επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού για όλες τις ενότητες

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για την ΣΤ' Δημοτικού - Βοήθημα  Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την ΣΤ' Δημοτικού - Βοήθημα  Μαθαίνω να γράφω και να μιλώ σωστά ελληνικά 

Online άσκηση ορθογραφίας για παιδιά Δημοτικού 

Ελληνική μυθολογία για μαθητές - Κινούμενα σχέδια

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν 

Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις  

Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων 

Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά 

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;  

Συντακτικό για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα 
Γραμματική για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα  
Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσας   


Μαθαίνω τους χρόνους των ρημάτων μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 


Οι χρόνοι των ρημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Η κλίση των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Η κλίση των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά


Κλάσματα - Θεωρία και παραδείγματα


Οι αριθμητικές παραστάσεις και πώς λύνονται εύκολα - Εκπαιδευτικές κάρτες

 

Πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά να λύσουν μαθηματικά προβλήματα - Πρακτικό βοήθημα   


Τα βήματα για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση


Πίνακες πολλαπλασιασμού έτοιμοι για εκτύπωση  


Πίνακας διαιρέσεων - Εκτυπώστε όλες τις περιπτώσεις των διαιρέσεων συγκεντρωμένες σ' έναν χρήσιμο πίνακα 


Πώς βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο - Εκπαιδευτικές κάρτες  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά να βρίσκουν το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τις εξισώσεις 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά πώς να μετατρέπουν τους δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα και τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς


Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και δεκαδικού σε κλάσμα - Εκπαιδευτικές κάρτες


Άρτιοι και περιττοί αριθμοί - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση


Η αξία της θέσης του ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 


Τα είδη των κλασμάτων σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  


Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου στο Δημοτικό - Βοήθημα  


Πώς γράφω έκθεση - Μεθοδολογία για τη συγγραφή έκθεσης


Μέθοδοι εκμάθησης ορθογραφίας 


Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Βοήθημα  


Κανόνες ορθογραφίας - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 


Γράφω σωστά τα ι, η, ει, οι, αι, ια, ο, ω - Βοήθημα για την ορθογραφία


Τα ρήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Οι χρόνοι του ρήματος στα νέα ελληνικά σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το αντικείμενο, τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα


Μαθαίνω για τα ουσιαστικά και τα επίθετα


Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Λάθη που κάνουμε στον γραπτό και στον προφορικό λόγο    


Μαθαίνω να γράφω και να μιλώ σωστά ελληνικά - Εκπαιδευτικό βοήθημα 


Εκπαιδευτικές κάρτες για τα σημεία στίξης έτοιμες για εκτύπωση

Πώς χτίζω μια παράγραφο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  


Πώς μεγαλώνω μία πρόταση - Εκπαιδευτική κάρτα 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα ουσιαστικά και τα επίθετα 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους χρόνους των ρημάτων


Οι συνδετικές λέξεις σε δύο εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση  


Πώς δείχνουμε τον χρόνο στα νέα ελληνικά


Πώς γράφονται τα επίθετα σε -ιος, -ιμος, -ινος - Εκπαιδευτική κάρτα 


Η πλοκή της αφήγησης σε μια εκπαιδευτική κάρτα  


Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά 


Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 


Οι σύνδεσμοι της νεοελληνικής γλώσσας που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 


Τα είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Οι εγκλίσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Η σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Οριστικό και αόριστο άρθρο στα νέα ελληνικά

   Αποθετικά ρήματα 

Τα ουσιαστικά στα νέα ελληνικά


Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά 


Οι σύνδεσμοι στα νέα ελληνικά 


Οι προθέσεις στα νέα ελληνικά


Tα επιφωνήματα στα νέα ελληνικά 


Τα επιρρήματα στα νέα ελληνικά


Επιρρήματα σε -α και -ως 


Επίθετα σε ος-η-ο, ος-α-ο, ος-ια-ο    


Επίθετα σε -ής -ιά -ί - Θεωρία και ασκήσεις 


Tα δικατάληκτα επίθετα της νέας ελληνικής γλώσσας  


Tα αριθμητικά στην ελληνική γλώσσα 


Πώς κλίνονται τα αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος


Τα σημεία στίξης στα νέα ελληνικά  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα σημεία στίξης 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά την ενεργητική και την παθητική σύνταξη


Εκπαιδευτική κάρτα με τους κανόνες συλλαβισμού στα νέα ελληνικά  


Πότε τα ρήματα γράφονται με -ε και πότε με -αι; 


Πότε τα θηλυκά ουσιαστικά γράφονται με -ια και πότε με -εια;


Τοπικοί προσδιορισμοί στα νέα ελληνικά - Θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις


Οι πιο συνηθισμένες συντομογραφίες της νέας ελληνικής σε μια εκπαιδευτική κάρτα


Τα πιο συνηθισμένα αρτικόλεξα της νέας ελληνικής σε μια εκπαιδευτική κάρτα  


Συντομογραφίες και αρτικόλεξα της νέας ελληνικής


Εκπαιδευτικές κάρτες για τη χρήση της γενικής στα νέα ελληνικά 


Πώς δίνουμε οδηγίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές καρτέλες  

Πώς περιγράφουμε ένα ζώο; Εκπαιδευτικές κάρτες για την παραγωγή λόγου 


Ονοματικές - Ρηματικές φράσεις: Θεωρία και ασκήσεις 


Οικογένειες λέξεων - Θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις 


Ευθύς και πλάγιος λόγος στα νέα ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 


Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα νέα ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις


Εκπαιδευτική κάρτα με τους κανόνες τονισμού στα νέα ελληνικά 


Πότε κατεβαίνει ο τόνος στα ουσιαστικά;

Συμβουλές διδασκαλίας για πρόσθεση

Συμβουλές διδασκαλίας για αφαίρεση

Συμβουλές διδασκαλίας για προπαίδεια 

Μαθαίνω την προπαίδεια τραγουδώντας

Συμβουλές διδασκαλίας για πολλαπλασιασμό

Συμβουλές διδασκαλίας για διαίρεση

Συμβουλές διδασκαλίας για κλάσματα 

Πώς κάνουμε πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών

Οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τον πολλαπλασιασμό  

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τη διαίρεση

Πώς κάνω πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς

Πώς κάνουμε διαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Γεωμετρία - Μαθαίνω τι είναι επίπεδο, σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, γεωμετρικά σχήματα, τρίγωνα, τετράπλευρα, περίμετρος 

Τα βήματα για να λύσω ένα μαθηματικό πρόβλημα

Λύνω σωστά μαθηματικά προβλήματα - Συμβουλές για τη σωστή λύση μαθηματικών προβλημάτων 

Στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες   

Πώς λύνουμε σύνθετα προβλήματα στα μαθηματικά - Οδηγίες, παραδείγματα και σύνθετα προβλήματα για εξάσκηση

Πώς αξιολογούμε τις πληροφορίες σ' ένα πρόβλημα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σε σύνθετα προβλήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά να κάνουν παραγοντοποίηση σύνθετων αριθμών

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πολλαπλάσια και διαιρέτες - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Διαιρέτες ενός αριθμού - Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης αριθμών - Πώς βρίσκουμε εύκολα το Μ.Κ.Δ. - Εκπαιδευτικές κάρτες

Κριτήρια Διαιρετότητας 

Κριτήρια διαιρετότητας - Εκπαιδευτικές κάρτες

Όλοι οι πρώτοι αριθμοί ως το 2500 σε μία κάρτα

Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και μέγιστος κοινός διαιρέτης 

Πώς κάνουμε στρογγυλοποίηση - Εκπαιδευτικές κάρτες

Τα είδη των γωνιών - Εκπαιδευτικές κάρτες

Μέτρηση και σχεδιασμός γωνιών 

Η έννοια του ποσοστού και πώς λύνονται προβλήματα με ποσοστά  

Βρίσκω το ποσοστό % - Εκπαιδευτικές κάρτες   

Εκπαιδευτικές κάρτες για τον τρόπο που βρίσκουμε το ποσοστό

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα ισοδύναμα κλάσματα

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Μεθοδολογία στα προβλήματα ποσοστών 

Πώς βρίσκω το μέσο όρο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς κάνουμε γρήγορους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με το 10, το 100, το 1.000 κτλ.  

Εκπαιδευτικές κάρτες για το λόγο δύο μεγεθών

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα ανάλογα ποσά   

Πώς λύνουμε προβλήματα με ανάλογα ποσά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Πώς λύνουμε προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς μετρώ και λογαριάζω βάρη - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σε σύνθετα προβλήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς συγκρίνουμε φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς 

Πώς υπολογίζουμε κατ' εκτίμηση στα μαθηματικά

Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής σύνταξης  

Αμετάβατα και μεταβατικά ρήματα - Εναλλαγή μεταβατικής-αμετάβατης σύνταξης  

Ρηματικά επίθετα - Επιθετικές μετοχές 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του γραπτού 

Δραστηριότητες ανάπτυξης προφορικού λόγου  

Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή κειμένου - Πώς να τις αντιμετωπίσετε   

Εικονογραφημένες καρτέλες με πρότυπες λέξεις για την αλφαβήτα

Ζωγραφίζω με την αλφαβήτα - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση   

Η ιστορική γραμμή από την Εποχή του Λίθου ως σήμερα μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Εκπαιδευτικές κάρτες με τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Η ενέργεια και οι μορφές της - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι ήπειροι και οι ωκεανοί σε εκπαιδευτικές κάρτες   

Πώς μετρώ το μήκος - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς μετρώ επιφάνειες - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Εκπαιδευτικές κάρτες για τις δυνάμεις

Είδη τριγώνων - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Καθετότητα - ύψος τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του παραλληλογράμμου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς βρίσκω το εμβαδόν κυκλικού δίσκου - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τραπεζίου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Το μονοπάτι των λέξεων - Παιχνίδι ανάγνωσης με εκπαιδευτικές κάρτες   

Στάδια παραγωγής γραπτού λόγου με παραδείγματα 

Πώς γράφουμε περίληψη; Οδηγίες για τη συγγραφή περίληψης 

Χρονολόγιο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας - Δείτε συγκεντρωμένα σε χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα της αρχαίας Ελλάδας

Προγραφικές ασκήσεις Α' Δημοτικού - Εκπαιδευτικό βοήθημα  

Διαθεματικές γλωσσικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας - Βοήθημα με εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα - Εκπαιδευτικό βοήθημα 

Σύνδεσμοι και λέξεις που εισάγουν διαφορετικά είδη προτάσεων της νέας ελληνικής  

Πότε κατεβαίνει ο τόνος στα νέα ελληνικά 

Βασικά Αγγλικά - Βοήθημα  

Αγγλικά - Βοήθημα στη γραμματική 

Οι κυριότερες προθέσεις της αγγλικής γλώσσας σε μια εκπαιδευτική καρτέλα

Οι μέρες της εβδομάδας σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί - Εκπαιδευτικές κάρτες

Μαθησιακές Δυσκολίες και Διδακτικές Παρεμβάσεις - Εκπαιδευτικό βοήθημα 

Υλικό για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 

Ασκήσεις οπτικής διάκρισης για παιδιά με δυσλεξία - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Διαθέσεις του ρήματος και παθητική σύνταξη - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις των νέων ελληνικών σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Η σύνταξη της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Οι χρήσεις του θα στα νέα ελληνικά 

Οι διαφορές του ως και του σαν 

Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος 

Η αξονική συμμετρία - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς μεγεθύνω και πώς μικραίνω σχήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Ομώνυμα και παρώνυμα - Θεωρία και ασκήσεις 

Εικονόλεξο: Εκτυπώστε ένα όμορφο, δημιουργικό παιχνιδάκι για τους μικρούς μας φίλους  

Η αλφαβήτα των Χριστουγέννων! Κάρτες έτοιμες για εκτύπωση για να μάθουν τα παιδιά την αλφαβήτα με πνεύμα...χριστουγεννιάτικο

Το γερούνδιο στα νέα ελληνικά  

Συντακτικό ελληνικής γλώσσας (σύγχρονης - δημοτικής) - Βοήθημα

Το Σύμβολο της Πίστεως με τη μετάφραση στα νέα ελληνικά   

Στοχευμένες ασκήσεις για παιδιά με δυσλεξία

Εκπαιδευτικό βίντεο: Πώς κάνουμε πολλαπλασιασμό φυσικών και δεκαδικών αριθμών 

Δείτε σε ένα εκπαιδευτικό βίντεο πώς κάνουμε κάθετη διαίρεση

Πώς κάνουμε ομώνυμα κλάσματα - Εκπαιδευτικό βίντεο 

"Τα άτακτα ουδέτερα": Μάθετε την ορθογραφία των ουδέτερων ουσιαστικών μέσα από ένα όμορφο τραγούδι 

Πίνακας με συλλαβές για ανάγνωση 

Μαθαίνω να γράφω γράμματα και συλλαβές - Τετράδιο γραφής έτοιμο για εκτύπωση 

Η διαμόρφωση των συνόρων του ελληνικού κράτους από το 1830 ως το 1947 μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες Οι βασικοί κανόνες γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας 

Μαθήματα ορθογραφίας - Μικρός πρακτικός ορθογραφικός οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας

Η Γραμματική της Γ' Δημοτικού σε 50 μαθήματα

Γραμματική Γ' και Δ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 

Φυσικά ΣΤ' Δημοτικού - Κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Μαθαίνω τις συλλαβές - Γλώσσα Α' Δημοτικού - Φύλλο εργασίας έτοιμο για εκτύπωση

Η ονομασία των λέξεων ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών - Γλώσσα Α' Δημοτικού - Φύλλο εργασίας έτοιμο για εκτύπωση

Παράγωγες λέξεις: Χαϊδευτικά - Μεγεθυντικά - Γλώσσα Α' Δημοτικού - Φύλλο εργασίας έτοιμο για εκτύπωση 

Σύνθετες λέξεις - Γλώσσα Α' Δημοτικού - Φύλλο εργασίας έτοιμο για εκτύπωση

Η γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας σε 86 μαθήματα με ασκήσεις

Το συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις

46 καρτέλες με κανόνες ορθογραφίας


Πρότυπες ασκήσεις για την ενίσχυση του γραπτού λόγου 

Ρήματα και χρόνοι - Εκπαιδευτικές κάρτες

Λάχανα και Χάχανα - 24 τραγούδια για τη Γλώσσα της Α' Δημοτικού

Το τραγούδι της Γιώτας - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω 

Το παπί - Εκπαιδευτικό τραγούδι για την ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ω

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ευω

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -αινω 

Η ελληνική αλφαβήτα σε τραγούδι με κάρτες

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Εκπαιδευτικό βίντεο

Διαίρεση κλασμάτων - Εκπαιδευτικό βίντεο

Τα συνδετικά ρήματα της νέας ελληνικής σε μία κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Κανόνες ορθογραφίας των ουσιαστικών

Πώς κλίνονται τα ουσιαστικά στα νέα ελληνικά

Πώς κλίνονται τα επίθετα στα νέα ελληνικά

Πώς κλίνονται τα ρήματα στα νέα ελληνικά

80 σελίδες με φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού

Προβλήματα Μαθηματικών - Εκπαιδευτικό βοήθημα του 1972

Βοήθημα για τη Γλώσσα Β' Δημοτικού με όλη τη θεωρία και ασκήσεις

Βοήθημα στα Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος Α' Δημοτικού - Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες 

Η Γραμματική της Α' Δημοτικού σε 18 σελίδες 

Φύλλα εργασίας Γλώσσα Α' Δημοτικού 

Δημιουργικές εργασίες για τα παιδιά της Α' Δημοτικού 

Παιχνίδι αλφαβήτας για το Νηπιαγωγείο, την Α' Δημοτικού και για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 

Μαθαίνοντας λέξεις με την ολική μέθοδο ανάγνωσης και γραφής - Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη Γλώσσα Α' Δημοτικού 

Παίζω με τα γράμματα της αλφαβήτα - Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Α' Δημοτικού 

Η αλφαβήτα και η σειρά της - Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για την Α' και Β' Δημοτικού 

Εικονοαλφάβητο Α' Δημοτικού 

Ο λαβύρινθος της αλφαβήτας - Παιχνίδι για παιδιά Α' Δημοτικού
Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Φύλλα εργασίας για εκτύπωση ανά ενότητα  

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας της Γ' Δημοτικού - Εκπαιδευτικό βίντεο  

Γλωσσάρι Ιστορίας Γ' Δημοτικού 

Φύλλα εργασίας Ιστορίας Γ' Δημοτικού 

Το βιβλίο των θεών - Εκπαιδευτικό βοήθημα για τους 12 θεούς του Ολύμπου 

Το βιβλίο της Οδύσσειας - Εκπαιδευτικό βοήθημα για τη Γ' Δημοτικού 

Επιτραπέζιο παιχνίδι για τους άθλους του Ηρακλή 

Επιτραπέζιο παιχνίδι με επανάληψη όλων των μαθημάτων της Ιστορίας Γ' Δημοτικού 


Επιτραπέζιο παιχνίδι για την Αρχαϊκή Εποχή στην Ιστορία Δ' Δημοτικού


Ιστορία Ε' Δημοτικού - Σχεδιαγράμματα

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας Ε' Δημοτικού
Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού - Τεστ και διαγωνίσματα με απαντήσεις 

Ρήμα – Υποκείμενο – Αντικείμενο – Κατηγορούμενο – Εκπαιδευτική παρουσίαση 

Ρήμα – Υποκείμενο – Κατηγορούμενο – Συνδετικά ρήματα – Εκπαιδευτική παρουσίαση 

Τελικές και βουλητικές προτάσεις. Πώς να μην τις μπερδεύουμε 

Περιγραφή ζώου - Εκπαιδευτική κάρτα για εκτύπωση 

Επίθετα σε - ύς, -ιά, -ύ - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Επίθετα σε -ής, -ής, ές - Εκπαιδευτική παρουσίαση 

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον - Θεωρία και ασκήσεις 

Η ορθογραφία του Αορίστου - Θεωρία και ασκήσεις 

Σύνθεση με αχώριστα μόρια - Θεωρία και φύλλο εργασίας 

Τα ρήματα στα νέα ελληνικά 

Αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών και άρθρα - Πώς να μην τα μπερδεύετε 

Μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο 

Αριθμητικά επίθετα και αριθμητικά ουσιαστικά 

Επιρρήματα: Συγκεντρωτικός πίνακας επιρρημάτων 

Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων 

Εγκλίσεις - Θεωρία και ασκήσεις 

Παραγωγή και σύνθεση λέξεων - Θεωρία και ασκήσεις 

Πώς δίνουμε οδηγίες - Θεωρία 

Περιγραφή και αφήγηση 

Ορθογραφία ρηματικών καταλήξεων -ται, -τε, & -μαι, -με 

Ρήματα - Οι χρόνοι των ρημάτων - Πώς εκφράζω τον χρόνο 

Καρτέλες για τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης 

Μαθαίνω τους δεκαδικούς αριθμούς - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Η γκρινιαροπροπαίδεια - Επιτραπέζιο παιχνίδι προπαίδειας 

Το παγωτό της πρόσθεσης - Μία διασκεδαστική άσκηση για εξάσκηση στην πρόσθεση 

Καρτέλες για την αλφαβήτα έτοιμες για εκτύπωση 

Μαθαίνω τη διαίρεση με τον Διαιρεσούλη 

Τρόποι απλοποίησης των μαθηματικών προβλημάτων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

Πώς να αντιμετωπίσετε τη δυσκολία στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

Πώς να αντιμετωπίσετε τη δυσκολία στην κατανόηση κειμένων 

Mythopoly, ένα διασκεδαστικό επιτραπέζιο γνώσεων για τα παιδιά σας! 

10 δραστηριότητες κατανόησης λόγου 

Πώς να αναπτύξετε τις ιδέες σας στην Έκθεση 

Συνώνυμα και αντίθετα για παιδιά Δημοτικού 

Επίθετα σε - ύς, -ιά, -ύ - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Της ή τις; Τον ή των; Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Οριστικό και αόριστο άρθρο - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Επιτραπέζιο παιχνίδι ουσιαστικών έτοιμο για εκτύπωση 

Πώς διδάσκουμε ανάγνωση; Μερικές χρήσιμες ιδέες για την τάξη 

Μολύβι αυτοδιόρθωσης ορθογραφικών λαθών 

Επιτραπέζιο παιχνίδι συλλαβισμού 

Αξία θέσης ψηφίου - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Η μάχη των καταλήξεων - Παιχνίδι ορθογραφίας 

Σελιδοδείκτες κατανόησης κειμένου έτοιμες για εκτύπωση 

Τι είναι ρήμα - Εκπαιδευτική κάρτα για εκτύπωση 

Τα επιρρήματα σε μια εκπαιδευτική κάρτα για εκτύπωση 

Αναπτύγματα στερεών σωμάτων - Εκπαιδευτική κάρτα για εκτύπωση 

Ουσιαστικά και επίθετα - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Σημεία στίξης - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Βρες τις λέξεις και τις προτάσεις που ταιριάζουν στις εικόνες - Φύλλα εργασίας για την κατανόηση κειμένων 

Συμπλήρωσε τα κόμικς - Φύλλα εργασίας για την παραγωγή λόγου 

Οι 5 κανόνες για την αυτοδιόρθωση της παραγωγής λόγου των παιδιών - Εκπαιδευτική κάρτα για εκτύπωση 

Παίζοντας με ρήματα σε - ώνω 

Κανόνες ορθογραφίας - Θεωρία και ασκήσεις για να μάθεις να γράφεις σωστά τις λέξεις 

Συνδέοντας την πρόσθεση με την αφαίρεση. Ιδέες για την τάξη 

"Μαθαίνω τη γλώσσα μου": Φύλλα εργασίας με ασκήσεις προετοιμασίας για παιδιά B' Δημοτικού 

"Μαθαίνω τη γλώσσα μου": Φύλλα εργασίας με ασκήσεις προετοιμασίας για παιδιά Α' Δημοτικού 

"Μαθαίνω τη γλώσσα μου": Φύλλα εργασίας με ασκήσεις προετοιμασίας για παιδιά Νηπιαγωγείου 

Πέντε παιχνίδια μαθηματικών που κάθε τάξη πρέπει να παίξει 

Πειράματα Φυσικής για παιδιά 

Πώς να κάνετε γραμματική αναγνώριση λέξεων μέσα από ένα παιχνίδι 

Homeworkopoly στο σχολείο και τα μαθήματα στο σπίτι έγιναν...παιχνίδι! 

3 τρόποι διδασκαλίας της Ιστορίας στο Δημοτικό 

Μαθαίνω την ορθογραφία μου σε 6 βήματα! Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση! 

Ορθογραφία ρημάτων - Πίνακας με τις καταλήξεις των ρημάτων της Α' συζυγίας, έτοιμος για εκτύπωση 

Πώς να φτιάξουν μόνοι τους οι μαθητές έναν διαδραστικό χάρτη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ώστε να καταλάβουν καλύτερα την ιστορία! 

Bingo επιθέτων - Ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά! 

Επιτραπέζιο παιχνίδι με ρήματα, έτοιμο για εκτύπωση! 

Πώς κάνουμε γραμματική αναγνώριση 

Τα "i" των ρημάτων - Απλοί κανόνες για την ορθογραφία σε εκπαιδευτικές κάρτες 

"Πώς θα θυμάμαι το κρατούμενο;" Πρακτική για την πρόσθεση με κρατούμενο στη δυσλεξία!  

Μαθαίνω την αφαίρεση με τη μάγισσα Αφαιρίξ 

Tα βήματα για να λύσω ένα πρόβλημα σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Πότε και πού μπαίνει η απόστροφος - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Τα σημεία στίξης για παιδιά Δημοτικού - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Πώς μετατρέπω ένα κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Πώς γράφονται τα ρήματα σε -αίνω και τα ρήματα σε -ίζω - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Γράφω δημιουργικά - Οδηγός 90 σελίδων 

Μαθαίνοντας ορθογραφία - Τεχνικές και ασκήσεις για να μάθετε καλύτερα την ορθογραφία 

Πυθαγόρειος πίνακας πολλαπλασιασμού έτοιμος για εκτύπωση 

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης έτοιμες για εκτύπωση 

Όλη η προπαίδεια σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Λέξεις-κλειδιά για να διαλέγουμε τη σωστή πράξη σε μαθηματικά προβλήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Το ντόμινο της διαίρεσης - Εκπαιδευτικό παιχνίδι έτοιμο για εκτύπωση 

Ένα κολπάκι για να βρίσκετε εύκολα τα γινόμενα 

Το ντόμινο της προπαίδειας - Εκπαιδευτικό παιχνίδι έτοιμο για εκτύπωση 

Οι χρόνοι των ρημάτων σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Τα μέρη του λόγου σε βιβλιαράκι έτοιμο για εκτύπωση 

Τρίπτυχο με λέξεις-κλειδιά για τα Μαθηματικά, έτοιμο για εκτύπωση! 

Πυθαγόρειος πίνακας πολλαπλασιασμού με μαγικές λωρίδες, έτοιμος για εκτύπωση 

Μαθαίνω τα σύμβολα της ανισότητας με τον Λάκη, τον Κροκοδειλάκη  

Το παραθυράκι της ανάγνωσης! Ένα κόλπο για να βοηθήστε τους μικρούς μαθητές στην ανάγνωση! 

6+1 ιδέες για γλωσσικές δραστηριότητες με μίνι-παζλ 

Πώς να περιγράψουν οι μαθητές ένα πρόσωπο μέσα από ένα γλωσσικό παιχνίδι 

Φατσομαχίες - Ένα παιχνίδι για τα ομόηχα άρθρα 

Ορθογραφία των καταλήξεων -είτε/-είται και-ήστε/-είστε των ρημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

3 παιχνίδια για τα κλάσματα 

Πώς γράφω ένα παραμύθι - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Ορθογραφικές τεχνικές για καλύτερη εκμάθηση της ορθογραφίας 

Φωνήεντα και σύμφωνα - Φύλλα εργασίας για εκτύπωση 

Σταδιακή σύνθεση λέξης! Φύλλο βελτίωσης γραφής για εκτύπωση! 

Αθροίσματα ως το 10 - Φύλλα εργασίας για εκτύπωση 

Πώς να μάθετε την ορθογραφία μέσα από ένα θεατρικό παιχνίδι 

Εξασκήσου στις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις ζωγραφίζοντας! Εκπαιδευτική κάρτα για εκτύπωση 

Πότε κάνουμε πολλαπλασιασμό και πότε κάνουμε διαίρεση - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση 

Βρες τα ορθογραφικά λάθη - Online κουίζ 

Παιχνίδι με τα Ευρώ έτοιμο για εκτύπωση 

Μαθαίνω τις συλλαβές παίζοντας - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα - Φύλλα εργασίας 

Βρες τις προτάσεις που ταιριάζουν στις εικόνες - Φύλλο εργασίας για την κατανόηση του κειμένου έτοιμο για εκτύπωση 

Γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά - Φύλλα εργασίας έτοιμα για εκτύπωση 

Διάβασε - Γράψε - Σκέψου! Ένα γλωσσικό παιχνίδι για γρήγορη επανάληψη όλων όσων μαθαίνουν τα παιδιά! 

Πώς φτιάχνουμε μια πρόσκληση - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Φωνήεντα και σύμφωνα - Φύλλα εργασίας έτοιμα για εκτύπωση 

10 επιτραπέζια για τον πολλαπλασιασμό 

Τρίπτυχο με λέξεις-κλειδιά για τα Μαθηματικά! 

Πώς να μάθουμε στα παιδιά να χτίζουν μία παράγραφο με τη μέθοδο hamburger 

Κόλλησε τα συνώνυμα μαζί! Legos για το λεξιλόγιο στη δυσλεξία! 

Κάνε πολλαπλασιασμούς ζωγραφίζοντας! Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Κάνε διαιρέσεις ζωγραφίζοντας! Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Τα γράμματα της αλφαβήτα και πρότυπες λέξεις σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Απλές συμβουλές για τα Μαθηματικά - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Κάνε προσθέσεις ζωγραφίζοντας! Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Κάνε αφαιρέσεις ζωγραφίζοντας! Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Παιχνιδοποτήρια μαθηματικών - Πώς να εξασκηθείτε στις μαθηματικές πράξεις, παίζοντας! 

Πώς γράφουμε μια πρόσκληση - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Πώς περιγράφουμε ένα πρόσωπο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Τα ρήματα είμαι και έχω σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Δυσλεξία στο Δημοτικό. Δραστηριότητες και προτάσεις διδασκαλίας 

Καρτέλες για τα αθροίσματα από το 1 ως το 10 

Παιχνίδι αλφαβήτας για το Νηπιαγωγείο, την Α' Δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

Πώς κάνω γραμματική αναγνώριση - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Τα επιρρήματα σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Κύρια και κοινά ουσιαστικά - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Κλασματικές πίτσες - Δραστηριότητα για την εκμάθηση των κλασμάτων 

Προπαίδειες για αριστερόχειρες! Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση! 

Όλη η προπαίδεια σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Μαθαίνουμε τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα με τον Τάκη τον Ρηματάκη, την Κούλα την Ουσιαστικούλα και την Τούλα την Επιθετούλα! 

Πώς να γράψεις μία καλή ιστορία 

Ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Ονοματικές και ρηματικές φράσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Τα είδη των γωνιών σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Σύγκριση κλασμάτων - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Μαθαίνω την ώρα - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Λέξεις-κλειδιά για τις μαθηματικές πράξεις - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμη για εκτύπωση 

Οι τύποι των εμβαδών των γεωμετρικών σχημάτων - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Η προτεραιότητα των πράξεων - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Ζάρι αφήγησης - Το ζάρι που θα σε μάθει να λες ιστορίες - Εκπαιδευτικό παιχνίδι έτοιμο για εκτύπωση 

Τα διαλυτικά - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Είδη κλασμάτων - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Ουσιαστικά Vs Ρήματα. Ένα παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά για να ξεχωρίζουν ουσιαστικά και ρήματα! 

Παίζω και μαθαίνω: Αριθμητική και κλάσματα με Lego! 

Τα μέρη του λόγου σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Ενεργητικές μετοχές σε -ώντας και -οντας - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Πώς κάνουμε επιχειρηματολογία - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

30 γλωσσικές δραστηριότητες, μία για κάθε μέρα! 

Τα μέρη του λόγου είναι...παιχνιδάκι! Μια παραλλαγή του παιχνιδιού "όνομα, ζώο, φυτό, πράγμα"! 

Πώς γράφω μία παράγραφο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

9+1 μαθήματα δημιουργικής γραφής 

Τι κάνω όταν δεν καταλαβαίνει αυτό που διαβάζει; Άσκηση κατανόησης στη δυσλεξία 

Πώς περιγράφουμε ένα πρόσωπο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε παραγράφους και προτάσεις - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Βιβλιοπαρουσίαση - Πώς παρουσιάζουμε ένα βιβλίο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Παίξε με την ορθογραφία σου - 6 δραστηριότητες για να μάθεις την ορθογραφία πιο διασκεδαστικά! 

Πώς γράφουμε μια επιστολή 

5 βήματα για να γράψω μια ιστορία - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Το ρήμα είμαι στα νέα ελληνικά σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Τα σημεία στίξης - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Τα αντίθετα - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Μάντεψε τι σου περιγράφω... Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη γραμματική αναγνώριση 

Ποιες λεξούλες επισκέπτεται ο κύριος Τόνος; Εκπαιδευτική κάρτα για τους κανόνες τονισμού έτοιμη για εκτύπωση 

Πώς περιγράφουμε ένα ζώο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  

Χρόνοι ρημάτων - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Μέρη του λόγου - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Προσωπικές αντωνυμίες - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

-ω ή -ο; Μία άσκηση για να τα ξεχωρίσουν τα παιδιά 

Οι χρόνοι των ρημάτων σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Εκπαιδευτική κάρτα για την ονομασία των συλλαβών 

Φτιάξτε δύο χεράκια από χαρτόνι και βοηθήστε το παιδί να μάθει να κάνει προσθέσεις ως το 10 

Το στοματάκι του κροκόδειλου που θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν καλύτερα τα σύμβολα της ανισότητας 

Πώς να μάθετε εύκολα την ώρα στα παιδιά μέσα από ένα ρολόι-μαργαρίτα 

Το μπάσκετ της πρόσθεσης. Φτιάξτε μόνοι σας ένα παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά ευχάριστα την πρόσθεση! 

Ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα, επίρρημα, μετοχή ή αντωνυμία; Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που μπορείτε να εκτυπώσετε για τη γλωσσική ενίσχυση των παιδιών 

Το λουλούδι της γραμματικής! Εργαλείο γραμματικής για τη δυσλεξία 

Φτιάξτε μόνοι σας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ιστορίας για να διδάξετε διασκεδαστικά τα ιστορικά γεγονότα! 

Πολύς, πολλή, πολλοί, πολλές, πολύ ... μπέρδεμα - Ένα παιχνίδι που μπορείτε να φτιάξετε για να μάθετε το επίθετο πολύς-πολλή-πολύ 

3 παιχνίδια που μπορείτε να φτιάξετε για να μάθετε καλύτερα την προπαίδεια 

6 δραστηριότητες για παιδιά με ΔΕΠΥ 

Ουσιαστικό, επίθετο ή ρήμα; Παίξτε το γνωστό παιχνίδι...αλλιώς! 

Bingo με παράγωγα ρημάτων σε -ίζω 

Πώς να τελειώνω το γραπτό μου! 5 προτάσεις επιλόγου ενός γραπτού 

Μετρώ, ζωγραφίζω και μαθαίνω αφαίρεση - Φύλλα εργασίας Μαθηματικών για την Α' Δημοτικού 

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας - Φύλλα εργασίας Μαθηματικών για την Α' Δημοτικού 

Μαθηματικά στην Α΄ Δημοτικού: 15+3 ιδέες και παιχνίδια! 

Μαθαίνω την αφαίρεση - Φύλλα εργασίας για την Α' Δημοτικού 

Μαθαίνω τον πολλαπλασιασμό - Φύλλα εργασίας για την Α' Δημοτικού
Επαναληπτικό - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη Γλώσσα Β' Δημοτικού 

Φύλλα εργασίας Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ταξινόμηση από το μέρος στο όλο και από το όλο στο μέρος - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ταξινόμηση, ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αντιστοίχιση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Διάταξη πραγμάτων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ταξινόμηση, αντιστοίχιση, διάταξη - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Δημιουργία συνόλων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σύνολα (περισσότερο ή λιγότερο) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Διαμερισμός συνόλων σε υποσύνολα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αντιστοίχιση αντικειμένων με γεωμετρικά στερεά / μήκος-πλάτος-ύψος - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Τομή και ένωση στερεών - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Επιφάνειες στερεών και επίπεδα σχήματα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Γραφική παράσταση με αντιστοίχιση ένα προς ένα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Γραφική παράσταση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Γραφική παράσταση (β) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σύνολα, σχήματα, διαστάσεις, γραφικές παραστάσεις - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Μέτρηση ευθύγραμμων τμημάτων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Μετρήσεις επιφανειών - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Μετρήσεις χωρητικότητας - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Χρονική διάταξη - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Μέτρηση χρόνου - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Χρήματα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Επαναληπτικό στις μετρήσεις - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της πρόσθεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της πρόσθεσης και της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού- Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σύγκριση αριθμών με αθροίσματα, διαφορές και γινόμενα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αριθμοί 10-20 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της πρόσθεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της πρόσθεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της πρόσθεσης (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Επαναληπτικό μάθημα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Λύση προβλημάτων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σχηματισμός δεκάδων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σύγκριση δεκάδων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σχηματισμός δεκάδων με μορφή γινομένου - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκάδων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Προβλήματα με δεκάδες - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι αριθμοί 20-30 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ανάλυση του αριθμού 30 - Αρίθμηση ανά 2, 3 και 5 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι αριθμοί 30-40 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ανάλυση του αριθμού 40 - Αρίθμηση ανά 4 και 5 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι αριθμοί 40-50 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι αριθμοί 50-100 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι αριθμοί 50-100 (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ανάλυση των αριθμών 20-100 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αρίθμηση ανά 2,3,4 και 5 - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ανταλλαγή μονάδων με δεκάδες - Προετοιμασία για πρόσθεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Διαδοχική διχοτόμηση μονάδων - Ονομασία μερών - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Σύνδεση μερών με τα αριθμητικά σύμβολα των κλασμάτων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Διχοτόμηση συνόλου - Σύνδεση μερών με τα αριθμητικά σύμβολα των κλασμάτων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Δημιουργία και σύγκριση κλασμάτων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οι αριθμοί 0-100 / Τα κλάσματα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οριζόντια και κάθετη πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο χωρίς κρατούμενο - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Οριζόντια και κάθετη πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς κρατούμενο - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Νοεροί υπολογισμοί - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Κάθετη πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς κρατούμενο - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση διψήφιων - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση (3) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με νοερούς υπολογισμούς - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση και αφαίρεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (3) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (4) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (5) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (6) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (7) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (8) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (9) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (10) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Πρόσθεση με κρατούμενο (11) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση (Προετοιμασία) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο (3) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο (4) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο (5) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο (6) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση με κρατούμενο (7) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (3) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (4) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (5) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (6) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (7) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Αφαίρεση και πρόσθεση (8) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (3) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (4) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (5) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (6) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (7) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (8) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (9) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (10) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού - Επιμεριστική ιδιότητα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού (12) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η διαίρεση με τη βοήθεια της αφαίρεσης - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η διαίρεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η διαίρεση (2) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η διαίρεση (3) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η διαίρεση (4) - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Επίπεδα γεωμετρικά σχήματα - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Η έννοια του πιθανού - Διαδραστικό online εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Β' Δημοτικού 

Φύλλα εργασίας Γλώσσα Ε' Δημοτικού    

Ασκήσεις γενικής επανάληψης στα ρήματα

Ρήματα - Θεωρία και ασκήσεις  

Ουσιαστικά - Θεωρία και ασκήσεις


Επίθετα - Θεωρία και ασκήσεις

Μετοχές - Θεωρία και ασκήσεις 

Επιρρήματα - Θεωρία και ασκήσεις

Αντωνυμίες - Θεωρία και ασκήσεις  

Προθέσεις - Θεωρία και ασκήσεις

Τα επιφωνήματα στα νέα ελληνικά 

Τα μόρια στα νέα ελληνικά 

Πίνακας ανώμαλων ρημάτων της νέα ελληνικής γλώσσας  

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού - Συντακτικό - Θεωρία - Υποκείμενο - Αντικείμενο (άμεσο - έμμεσο) - Κατηγορούμενο  


Διαθεματικές γλωσσικές δραστηριότητες - Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό 

Διαβάζω - Συμμετέχω - Δημιουργώ: Ποιήματα, κείμενα και δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού 

Ο μαγικός κύριος Κολοτούμπας γράφει ιστορίες - Ένας πρακτικός και ευχάριστος τρόπος για να διδάξετε στα παιδιά πώς να γράφουν μια περιπετειώδη ιστορία 

Σχεδιάζοντας Διδασκαλίες για το Δημοτικό 

Τάξη δημιουργική με φαντασία αρκετή - Τεχνικές, ιδέες, σκέψεις και δραστηριότητες για δασκάλους 

Εφαρμοσμένες γλωσσικές δραστηριότητες 

Ο προφορικός λόγος στα Ελληνικά

Δημοσίευση σχολίου

9Σχόλια
 1. Μπράβο!!! Επιτέλους σωστές συμβουλές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. eisai foberos!!!!!!!!!!! xilia bravo!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. χιλια συγχαρητήρια ! καταπληκτική δουλεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ηρώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΛΑ ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ....ΜΠΡΑΒΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. πολυ ωραιο αλλα πο ειναι οι απαντησεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Δημοσίευση σχολίου