Μαθαίνω για τα ουσιαστικά και τα επίθετα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
4
Μαθαίνω για τα ουσιαστικά και τα επίθετα μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες!


Τα ουσιαστικά είναι λέξεις που 
φανερώνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα, φυτά. 
Γιαγιά Πεταλούδα 
σπίτι
Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε γένη: 
Αρσενικό που έχει το άρθρο 
ο 
Θηλυκό που έχει το άρθρο 
η 
Ουδέτερο που έχει το άρθρο ...
Όταν μιλάμε για ένα έχουμε Ενικό αριθμό: 
ο σκύλος η πεταλούδα Το λουλούδι
Όταν μιλάμε για πολλά έχουμε Πληθυντικό αριθμό: 
οι σκύλοι οι πεταλούδες Τα λουλούδια


Τα επίθετα περιγράφουν ένα 
ουσιαστικό, μας λένε πώς είναι. 
Χωρίζονται και αυτά σε τρία γένη: 
αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο...
Τα επίθετα είναι μαγικά! 
Μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο! 
Αυτό γίνεται όταν 
συνεργάζονται με τα 
ουσιαστικά. Ας δούμε πώς...
Ο ουρανός
Ο γαλάζιος ουρανός
Το λουλούδι.
ΤΤοο κ λόοκυκλινοούδλιο.υλούδι.
Η πεταλούδα.
Η πολύχρωμη γελαστή 
Το λουλούδι. 
πεταλούδα.
Μπορείς κι εσύ να κάνεις πιο όμορφο τον 
κόσμο όταν γράφεις ή όταν μιλάς. 
Βάλε σε δουλειά 
τα επίθετα 
και τα ουσιαστικά!

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

4Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου